Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tập huấn kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định văn hóa năm 2017

07/07/2017 | 09:59

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2520/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức “Tập huấn kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định văn hóa năm 2017”.

Ảnh minh họa. Ảnh: Đình Đạt

Theo đó, giao Vụ Pháp chế tổ chức Tập huấn kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định văn hóa năm 2017 tại 02 khu vực phía Bắc và phía Nam. Thời gian tổ chức trong tháng 7, 8/2017.

Mục đích của đợt tập huấn nhằm tiếp tục thể chế hoá chủ trương của Đảng về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, nâng cao chất lượng hoạt động giám định và đội ngũ người làm giám định trong lĩnh vực văn hóa, bảo đảm hoạt động giám định đáp ứng tốt các yêu cầu của hoạt động tố tụng, phòng chống tham nhũng, gắn với thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Đồng thời, bảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ và khả thi, kế thừa và phát triển những kết quả đạt được của Đề án 258 trước đây, tận dụng tối đa kết quả và nguồn lực hiện có. Nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho các giám định viên của ngành, cán bộ quản lý ngành đối với hoạt động giám định văn hóa.

Thành phần tham gia gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao; các đơn vị trực thuộc Bộ; giám định viên tư pháp ngành văn hóa là cán bộ các đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

Lan Phạm

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×