Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

09/10/2017 | 11:11

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3722/QĐ-BVHTTDL ngày 05/10 về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Theo đó, Bộ VHTTDL quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho 03 cá nhân, gồm: Ông Michael DiGregorio - Trưởng đại diện Quỹ châu Á tại Việt Nam; bà Julianne Beall - Cố vấn biên tập cao cấp Khung phân loại thập phân Dewey tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ và bà Ngian Lek Choh - Cố vấn Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Quyết định cũng nêu rõ: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam và các cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

AV

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×