Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Sơn La tập trung phát triển du lịch

13/10/2022 | 09:46

Thời gian qua, các Cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phát triển du lịch tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, xác định nhà nước - Doanh nghiệp - Nhân dân các dân tộc Sơn La đồng hành, chia sẻ chung tay phát triển du lịch nhanh, bền vững.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch, trong đó tập trung quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Du lịch và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Luật Du lịch, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo đẩy nhanh việc hoàn thiện các điều kiện để công nhận khu du lịch, điểm du lịch theo Luật Du lịch, từ đó tạo điều kiện để các khu, điểm du lịch kêu gọi thu hút các nguồn lực đầu tư góp phần khai thác hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên du lịch của địa phương. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực địa, xác định tài nguyên du lịch, tiềm năng, thế mạnh để tập trung xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, sản vật địa phương.

Sơn La tập trung phát triển du lịch - Ảnh 1.

Đồi chè trái tim Mộc Châu

Công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về du lịch được quan tâm thực hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học, UBND các huyện thành phố thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát triển du lịch; xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp tạo động lực cho các ngành khác phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là người dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển du lịch; tham gia bảo vệ tài nguyên du lịch; giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu du lịch, điểm du lịch, bản du lịch tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hoạt động kinh doanh du lịch.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động du lịch của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, như: VTV1, VTV3, VOV, VTV2, các báo và tạp chí du lịch; Báo Sơn La, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thường xuyên đăng tải, phát sóng tin, bài, ảnh, phóng sự hỗ trợ cho doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc Sơn La nhận biết rõ hơn về tài nguyên du lịch thiên nhiên, tài nguyên du lịch văn hóa, tiềm năng, thế mạnh về du lịch, gương người tốt, việc tốt trong phát triển du lịch, hướng tới mỗi người dân Sơn La là một sứ giả du lịch. Duy trì trang thông tin điện tử du lịch Sơn La (dulich.sonla.gov.vn), phân quyền du lịch Sơn La trên trang thông tin điện tử du lịch 8 tỉnh Tây Bắc (dulichtaybac.vn).

Tăng cường hợp tác với các đơn vị, địa phương trên cả nước trong lĩnh vực du lịch, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh; quản lý chặt chẽ các đoàn, người nước ngoài nhập cảnh đến thăm, làm việc tại tỉnh, nội dung: Triển khai các dự án; chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và làm việc với các sở, ngành, địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động của Hiệp hội Du lịch tỉnh, khuyến khích các đơn vị trực thuộc chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa toàn quốc - phục hồi du lịch sau dịch Covid-19 như: giảm giá các dịch vụ, giảm giá vé tham quan các khu du lịch, điểm di tích...; hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Tập trung nguồn lực để đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, danh thắng gắn với phát triển du lịch như: tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Hai Bà Trưng tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã; thác Tạt Nàng, suối nước nóng - xã Chiềng Yên; thác Nàng Tiên - xã Chiềng Khoa huyện Vân Hồ…Việc phát triển các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã có 05 khu, điểm du lịch được công nhận theo Luật Du lịch, gồm: Khu du lịch Rừng thông bản Áng, huyện Mộc Châu; điểm du lịch Thác Dải Yếm, huyện Mộc Châu; điểm du lịch Pha Đin Top, huyện Thuận Châu; điểm du lịch Rừng Vàng, thành phố Sơn La; điểm du lịch Đền Hang Miếng, huyện Vân Hồ.

Sơn La tập trung phát triển du lịch - Ảnh 2.

Các chiến sĩ tham quan di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung phát triển sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, trong đó chú trọng xây dựng đội văn nghệ dân gian biểu diễn hát dân ca, múa dân gian, nhạc cụ dân tộc. Xây dựng sản phẩm trích đoạn lễ hội truyền thống các dân tộc đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, trải nghiệm của khách du lịch như: Lễ hội Kin Pang Then, huyện Quỳnh Nhai, Lễ hội Hết chá huyện Mộc Châu, Lễ hội Hoa ban huyện Vân Hồ, Lễ hội Mừng cơm mới huyện Mường La… Sản phẩm, khu, điểm du lịch, bản du lịch cộng đồng phát triển phong phú cả về bề rộng lẫn chiều sâu theo hướng phát huy tiềm năng, thế mạnh để xây dựng sản phẩm độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

Các huyện, thành phố tập trung phát triển sản phẩm du lịch khác biệt, làm mới sản phẩm: Huyện Mộc Châu phát triển bản du lịch cộng đồng Tà số; khu phố đi bộ - Chợ đêm, bản du lịch cộng đồng bản Dọi, bản du lịch Nà Sàng. Huyện Mai Sơn đưa khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi vào hoạt động gắn phát triển du lịch. Huyện Mường La xây dựng sản phẩm “Du lịch thủy điện Sơn La - Công trình lớn nhất Đông Nam Á”, phát triển du lịch cộng đồng xã Ngọc Chiến. Huyện Quỳnh Nhai phát triển du lịch sinh thái lòng hồ; du lịch trải nghiệm của HTX du lịch sinh thái Quỳnh Nhai, HTX du lịch cộng đồng Bản Bon; Khu du lịch văn hóa tâm linh Linh Sơn Thủy Từ và Đền Nàng Han, Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát; Tượng đức Phật A Di Đà ...

Theo Cổng TTĐT Sơn La

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×