Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Số liệu thống kê 5 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

21/02/2014 | 07:00

 (Tổng hợp từ báo cáo của địa phương về kết quả 5 năm thi hành Luật PCBLGĐ)

  

TT

Nội dung thống kê

Năm thống kê

Ghi chú

2009

2010

2011

2012

6 tháng  đầu  năm 2013

I

Tổng số vụ bạo lực gia đình

53,152

58,863

46,449

50,766

13,562

 

1

Trong đó nạn nhân:

         

 

Nữ từ 16-59 tuổi

31,473

33,385

26,769

34,256

10,850

 

Trẻ em

7,547

7,571

5,629

5,455

1,627

 

Người cao tuổi

5,241

4,870

4,042

4,460

1,085

 

2

Hình thức bạo lực gia đình

         

 

Thân thể

40,927

44,736

33,443

36,044

8,137

 

Tinh thần

7,442

8,829

8,360

9,645

3,390

 

Tình dục

1,062

883

929

762

271

 

Kinh tế

3,721

4,415

1,857

4,315

1,764

 

II

Các biện pháp xử lý của địa phương

         

 

1

Số vụ đưa ra Tòa án xét xử

2,101

4,811

4,945

4,815

700

 

2

Số trường hợp bị áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc

         

 

3

Số trường hợp xử phạt vi phạm hành chính

1,322

1,410

1,647

1,850

469

 

4

Số trường hợp bị xử lý hình sự

130

193

300

325

132

 

III

Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

         

 

1

Số địa chỉ tin cậy tại cộng đồng

9,793

12,921

15,217

39,591

18,156

 

2

Số nạn nhân đã đến địa chỉ tin cậy ở cộng đồng

11,530

11,914

9,444

11,680

4,440

 

3

Số cơ sở y tế khám, chữa bệnh và tạm lánh cho nạn nhân BLGĐ

4,838

5,607

5,839

5,545

4,860

 

4

Số nạn nhân được hỗ trợ

       

3,295

 

5

Số cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

       

7,285

 

6

Số nạn nhân được tư vấn

       

6,702

 

7

Số người gây bạo lực được tư vấn

       

5,800

 

8

Số cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

       

2,544

 

9

Tổng số nhóm phòng, chống bạo lực gia đình

5,225

9,023

11,408

11,895

10,097

 

10

Tổng số CLB Xây dựng gia đình phát triển bền vững

6,999

9,226

11,534

11,560

6,377

 

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×