Phát ngôn của Bộ

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2009

05/09/2009 | 07:00

Theo chương trình kế hoạch công tác năm 2009, hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 2009, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến.Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2009 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Đây là Hội nghị trực tuyến đầu tiên củangành được tổ chức tại 3 điểm cầu Hà Nội - Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2009

1) Những thành tựu chính đã đạt được

Sáu tháng đầu năm 2009, nền kinh tế nước ta tuy vẫn gặp nhiều khó khăn, nhưng đã có dấu hiệu phục hồi rõ rệt, phát triển theo chiều hướng tích cực, các mục tiêu cơ bản là kiềm chế lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội đều được đảm bảo. Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngành văn hoá, thể thao và du lịch đã nỗ lực cố gắng, đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch công tác sáu tháng đầu năm, tích cực góp phần vào thành công của cả nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, thể hiện qua các kết quả chủ yếu sau:

- Các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch được tổ chức theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của đất nước: Các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân, kỷ niệm các ngày lễ lớn (ngày thành lập Đảng, ngày chiến thắng 30/4 và quốc tế lao động 1/5, 55 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 50 năm Ngày mở Đường Trường Sơn..); các lễ hội, sự kiện văn hoá-du lịch tại các địa phương: Bắn pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng, Festival biển tại Nha Trang, Vịnh Lăng Cô - Huế được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới...

- Các dự án luật do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì trong chương trình xây dựng pháp luật năm 2009 của Quốc hội là các dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hoá, Luật Sở hữu trí tuệ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo sâu sát, cụ thể, đã hoàn tất quy trình, thủ tục để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến 2020 (Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 6/5/2009), Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, là những văn bản quan trọng trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ngành trong năm 2010 và những năm tiếp theo.

- Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm phát huy hiệu lực quản lý và hiệu quả xã hội tốt, số vụ vi phạm giảm nhiều. Đã tiến hành kiểm tra 6.910 cơ sở kinh doanh, phát hiện 1.395 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 5.145.600.000 đồng. Đình chỉ hoạt động kinh doanh 95 cơ sở, cảnh cáo 75 cơ sở.

- Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc có nhiều cố gắng, kịp thời đề xuất những giải pháp khả thi, phù hợp với những chuyển biến của thực tiễn xã hội. Các dự án trùng tu, tôn tạo di tích trong Chương trình mục tiêu được triển khai thực hiện tốt. Đã báo cáo Hội đồng Di sản quốc gia về hồ sơ “Hát Ca trù của người Việt” trình UNESCO, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép gửi hồ sơ “Hát Ca trù của người Việt” đề cử vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

- Hoạt động văn hóa ở cơ sở và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá chú trọng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu; tiến hành phục dựng, bảo tồn bản sắc văn hoá đồng bào các dân tộc; hoạt động thư viện, phong trào đọc sách, báo tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của Ngành.

- Đã tổ chức 11 lễ hội và các giải thể thao quần chúng, 70 giải thể thao thành tích cao; tham dự 37 giải quốc tế, giành 170 huy chương các loại (45 HCV, 64 HCB, 61 HCĐ); tổ chức 05 giải thi đấu quốc tế. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 năm 2009 (AI Games III) và chuẩn bị lực lượng tham gia thi đấu tại SEA Games 25 được tích cực triển khai, đảm bảo kế hoạch, tiến độ đề ra.

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, Ngành du lịch đã kịp thời có những giải pháp, chương chình, kế hoạch hành động cụ thể trong việc xúc tiến, quảng bá, giảm giá các loại hình dịch vụ du lịch. Tính đến 31/5/2009, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ứơc đạt 1.625.000, giảm 18,8% so với cùng kỳ năm trước; khách du lịch nội địa ước đạt 9,6 triệu lượt, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2008. Thu nhập xã hội về du lịch 5 tháng đầu năm ước đạt 27,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2008.

2) Một số tồn tại, hạn chế

- Hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực chưa cao, có biểu hiện lúng túng. Có lúc, có nơi ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở quản lý Ngành ở địa phương có biểu hiện sao nhãng, buông lỏng quản lý, nhất là trong công tác quản lý di sản văn hoá, bản quyền tác giả, môi trường du lịch, quản lý nhà nước về gia đình...

- Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá có lúc có nơi chưa chú trọng phát triển chiều sâu, những biểu hiện của bệnh thành tích vẫn còn. Nội dung hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở nhìn chung còn nghèo, hiệu quả hoạt động chưa cao.

- Nạn bạo lực trong thi đấu thể thao chưa được ngăn chặn hiệu quả làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế và người hâm mộ trong nước.

- Tính mùa vụ trong hoạt động du lịch còn khá rõ, tính chuyên nghiệp và chất lượng của các dịch vụ du lịch chưa cao.

- Tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực đối với người già, trẻ em và phụ nữ vẫn tiếp diễn.

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2009

1) Tập trung thực hiện kế hoạch công tác và các chỉ tiêu phát triển năm 2009 của Ngành, tích cực góp phần thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.

2) Đẩy mạnh Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3) Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020; triển khai mạnh mẽ các chương trình, hoạt động hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; hoàn thiện các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, theo kế hoạch.

4) Chỉ đạo, tổ chức thành công, đạt thành tích tốt tại AI Games III năm 2009, SEA Games 25; giúp nước bạn Lào chuẩn bị lực lượng thi đấu và tổ chức thành công SEA Games 25.

5) Đẩy mạnh triển khai giai đoạn 2 Chương trình Ấn tượng Việt Nam nhằm thực hiện hiệu quả các giải pháp kích cầu du lịch, chống suy giảm tiến tới phục hồi tăng trưởng của du lịch Việt Nam./.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×