Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Số di sản văn hóa phi vật thể có đến 31/12 năm 2021

30/10/2023 | 16:43

Đơn vị báo cáo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị tính: di sản

Số di sản văn hóa phi vật thể có đến 31/12 năm 2021 - Ảnh 1.

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×