Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Rà soát, tổng hợp điều kiện kinh doanh và sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành

22/08/2019 | 16:50

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã chủ động đánh giá, rà soát và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và hiện thực hóa bằng việc trình Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 về sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.

Tiếp tục thực hiện rà soát, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây đã có Công văn số 1824/BVHTTDL-KHTC gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp điều kiện kinh doanh và sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành (KTCN).

Kết quả, đã thực hiện cắt giảm 63 điều kiện trong tổng số 122 điều kiện, còn lại 59 điều kiện, đạt 51,6%.

Cụ thể gồm:

- Phụ lục 1. Tổng hợp số lượng điều kiện kinh doanh và sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành.

- Phụ lục 2. Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phụ lục 3. Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chi tiết nội dung các văn bản tại đây:

Nghị định 142/2018/NĐ-CP

Công văn 1824/BVHTTDL-KHTC

Nội dung báo cáo các phụ lục

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×