Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch

31/03/2018 | 18:38

Ngày 30/3/2018, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 17/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Tổng cục Du lịch là tổ chức trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Du lịch có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam National Administration of Tourism, tên viết tắt tiếng Anh: VNAT.

Tổng cục Du lịch có nhiệm vụ trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội; các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ về du lịch và các dự án, đề án khác theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch; chương trình xúc tiến du lịch quốc gia; chương trình hành động quốc gia về du lịch; hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.

Tổng cục Du lịch trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về phát triển du lịch; các đề án, dự án về du lịch; các thông tư, quyết định về du lịch; định mức kinh tế-kỹ thuật về du lịch; quy định về bảo vệ, tôn tạo, phát triển, khai thác, phát huy giá trị tài nguyên du lịch và bảo vệ môi trường du lịch...

Quy định tiêu chuẩn người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức, tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch, trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; Quy định tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác; Quy định nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch; nội dung kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm… theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bên cạnh đó Tổng cục du lịch còn có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch ở trong nước và ở nước ngoài; điều phối các hoạt động xúc tiến du lịch liên vùng, liên tỉnh theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Về cơ cấu tổ chức theo Quyết định mới ban hành, Tổng cục Du lịch có 10 đơn vị: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Lữ hành; Vụ Khách sạn; Vụ Thị trường du lịch; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng; Viện nghiên cứu phát triển du lịch; Tạp chí Du lịch; Trung tâm Thông tin du lịch. 7 đơn vị đầu là các tổ chức giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các đơn vị còn lại là các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Du lịch.

Tổng cục Du lịch có Tổng cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Toquoc.vn

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×