Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

06/12/2017 | 09:33

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 4357/QĐ-BVHTTDL ngày 17/11/2017 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Xem toàn văn nội dung Quyết định tại đây.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×