Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

04/12/2017 | 10:08

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 3345/QĐ-BVHTTD, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Văn hóa nghệ thuật.

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu, thông tin lý luận và thực tiễn về văn hóa, nghệ thuật, gia đình; Tuyên truyền, phổ biến chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, gia đình. Có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tạp chí bao gồm: Trình Bộ trưởng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Tạp chí, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành tạp chí, các ấn phẩm khác theo giấy phép hoạt động và quy định pháp luật về báo chí; Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ trưởng về quản lý và hoạt động sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật, gia đình; Thông tin, tuyên truyền công tác nghiên cứu lý luận, học thuật, thực tiễn của ngành, của đất nước và thế giới; Phản ánh, hướng dẫn dư luận xã hội và phổ biến kiến thức văn hóa, nghệ thuật, gia đình; Thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, nghiên cứu, giới thiệu, biên soạn, dịch thuật, xuất bản các công trình nghiên cứu, sưu tầm, sưu tập lý luận, phê bình học thuật về văn hóa, nghệ thuật, gia đình của Việt Nam và nước ngoài theo quy định của pháp luật; Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp điều kiện của Tạp chí, theo quy định của pháp luật; Tổ chức hoạt động dịch vụ và các hoạt động xã hội khác phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng…

Về cơ cấu tổ chức của Tạp chí gồm: Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập; Các ban, phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Ban Biên tập, Ban Trị sự, Tạp chí Điện tử, Phòng Quảng cáo, phát hành và các tổ chức trực thuộc (Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nằng).

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật được thành lập ngày 30/6/1973 với tên gọi Tạp chí Nghiên cứu nghệ thuật, từ năm 1986 đổi tên Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, từ năm 1993 đến nay mang tên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật. Trong hành trình  năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng ba (1993), Huân chương Lao động hạng Hai (1998), Huân chương Lao động hạng Nhất (2003), Huân chương Độc lập hạng Ba (2008) và nhiều danh hiệu cao quý khác...

Xem toàn văn Quyết định tại đây.

Lan Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×