Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh

31/01/2018 | 11:10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 5409/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2017 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh.

Xem toàn văn nội dung Quyết định tại đây.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×