Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XII

11/01/2018 | 17:37

Ngày 10/1, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (25 Tông Đản, Hà Nội), Đảng bộ Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Đảng viên Học tập Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phùng Minh Cường cùng toàn thể đảng viên hai Khối: Khối Nghiên cứu Báo chí xuất bản và Khối Du lịch thuộc Bộ VHTTDL.

Đồng chí Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là báo cáo viên tại Hội nghị

Là báo cáo viên tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trực tiếp trình bày những nội dung cốt lõi của các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đó là nội dung của bốn nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị

Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân; đồng thời tạo điều kiện giúp cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình hành động cũng như điều kiện đảm bảo để tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII một cách hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại mỗi cơ quan, đơn vị và công việc của từng Đảng viên./.

Thảo Linh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×