Hình ảnh - Phóng sự ảnh

Thủ trưởng 25 cơ quan, đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Thực hiện kế hoạch công tác, sáng 29/3, Bộ VHTTDL tổ chức Lễ ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng của Thủ trưởng 25 đơn vị thuộc Bộ trong năm 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì Lễ ký.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì Lễ ký cam kết trách nhiệm của Thủ trưởng 25 cơ quan, đơn vị với Bộ trưởng Bộ VHTTDL Dự Lễ ký có các Thứ trưởng Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Hồ An Phong cũng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL. Về khách mời tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Tài, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; ông Tạ Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; ông Vũ Việt Phương, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Văn Trung, Kiểm tra viên chính, Vụ địa bàn II, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại lễ ký kết. Lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; Cục Thể dục thể thao; Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Di sản văn hoá; Cục Văn hóa cơ sở ký cam kết với Bộ trưởng. Lãnh đạo Cục Điện ảnh; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Bản quyền tác giả; Vụ Gia đình; Vụ Pháp chế ký cam kết với Bộ trưởng. Lãnh đạo Văn Phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Vụ Thư viện; Vụ Văn hóa dân tộc; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Đào tạo ký cam kết với Bộ trưởng. Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam; Báo Văn hoá; Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch; Tạp chí Văn hóa nghệ thuật; Trung tâm Công nghệ thông tin; Vụ Tổ chức cán bộ ký cam kết với Bộ trưởng.