Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025

27/12/2021 | 08:53

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 3428/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025.

Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: thanhtra.com.vn

Kế hoạch nhằm mục đích đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ưu đãi, trọng dụng, phát huy năng lực, trình độ của đội ngũ nhân lực công nghệ, nâng cao khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường công nghệ trong nước và trên thế giới; Từng bước chuẩn hóa và tăng cường năng lực công nghệ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công vụ.

Phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng thành thạo các ứng dụng dùng chung của Bộ; 100% công chức, viên chức, người lao động được tiếp cận với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ và sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là: Khảo sát, đánh giá, xác định nhu cầu sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường tiềm lực công nghệ; Xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực công nghệ.

Việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ phải gắn với vị trí việc làm, đúng đối tượng, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm nguồn nhân lực của các cơ quan, đơn vị. Tạo được sự chuyển biến tích cực, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ và năng lực vận hành, sử dụng công nghệ của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ./.

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×