Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Phê duyệt Đề án Tổ chức các cuộc thi, triển lãm, liên hoan tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị

12/11/2019 | 13:16

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã ký ban hành Quyết định số 3901/QĐ-BVHTTDL về việc Phê duyệt Đề án Tổ chức các cuộc thi, triển lãm, liên hoan tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 – 2030.

Phê duyệt Đề án Tổ chức các cuộc thi, triển lãm, liên hoan tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đề án.

Đề án Tổ chức các cuộc thi, triển lãm, liên hoan tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 – 2030 được xây dựng và triển khai thực hiện với mục đích tạo sự ổn định chủ động và phát triển bền vững trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật, công bố phổ biến tác phẩm từ nay đến năm 2030 cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức nghệ thuật trong và ngoài công lập trên phạm vi toàn quốc. Đây là cơ sở để các đơn vị nghệ thuật chủ động chuẩn bị nhân lực, tài chính, các tác phẩm, phương thức hoạt động, sáng tạo cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Đồng thời, quá trình thực hiện Đề án giúp cơ quan quản lý nhà nước đánh giá thực trạng hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trong từng giai đoạn, từ đó định hướng, tìm ra chính sách, giải pháp khắc phục những yếu kém, thúc đẩy sự nghiệp mỹ thuật, nhiếp ảnh phát triển phù hợp với thực tế đời sống xã hội. Tiếp thu những tinh hoa nghệ thuật của các nước trên thế giới trong quá trình tổ chức thực hiện và sáng tạo nghệ thuật; giới thiệu những tinh hoa của nền nghệ thuật truyền thống của Việt Nam tới bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đây cũng là cơ sở để Bộ VHTTDL tổ chức các cuộc thi, triển lãm, liên hoan tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh mang tính chuyên nghiệp, gắn với việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước diễn ra hàng năm trong giai đoạn 2020 – 2030; tạo cho đội ngũ tác giả, họa sỹ, nhà điêu khắc, nghệ sỹ nhiếp ảnh… chủ động trong quá trình sáng tạo, công bố, phổ biến tác phẩm là cơ sở để phát triển ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh giai đoạn 2020 – 2030.

Theo nội dung đề án, các cuộc thi, triển lãm, liên hoan tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh được tổ chức định kỳ bao gồm: Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam (quy mô toàn quốc 3 năm/lần); Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng toàn quốc (3 năm/lần); Festival mỹ thuật trẻ (quy mô toàn quốc 2 năm/lần); Cuộc thi và Triển lãm Tranh đồ họa 10 nước ASEAN (4 năm/lần); Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc (5 năm/lần); Cuộc thi và Triển lãm tranh Thiếu nhi toàn quốc (2 năm/lần); Festival Nhiếp ảnh trẻ (quy mô toàn quốc 2 năm/lần); Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam (quy mô toàn quốc 2 năm/lần).

Ngoài các triển lãm định kỳ trên đây, hàng năm Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm sẽ xây dựng Đề án trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, quyết định để tổ chức mỗi năm từ hai đến ba cuộc triển lãm chuyên đề về những nội dung, đề tài cần sự khuyến khích, tác động để phát triển mỹ thuật, nhiếp ảnh trong cả nước; một đến hai triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh đưa đi giới thiệu ở nước ngoài.

Kinh phí tổ chức cuộc thi, triển lãm, liên hoan tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh do Bộ VHTTDL  phân bổ từ nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm cấp cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Bên cạnh đó, khuyến khích, huy động kinh phí tổ chức các cuộc thi, triển lãm, liên hoan tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh bằng kinh phí xã hội hóa./.

Anh Vũ

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×