Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Phát động Cuộc thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển"

31/05/2019 | 09:25

Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch số 13/KH-CĐBVHTTDL về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển".

Phát động Cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhằm thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994-02/7/2019); căn cứ Kế hoạch công tác năm 2019 của Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động chào mừng những Ngày lễ lớn của đất nước, Công đoàn Bộ VHTTDL xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển".

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc để mỗi cán bộ, đoàn viên nghiên cứu, tìm hiểu về truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng, những đóng góp to lớn trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam qua những chặng đường lịch sử trong 90 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời là dịp giúp cho cán bộ, đoàn viên công đoàn hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức bài viết trả lời câu hỏi xung quanh những nội dung sau: Lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; Vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam; Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam; Đại hội Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ; phương hướng, nhiệm vụ của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Viên chức Việt Nam quá trình hình thành và phát triển, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam qua các thời kỳ; phương hướng, nhiệm vụ của Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam theo Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Bài dự thi sử dụng tiếng Việt, trình bày trên khổ giấy A4 có thể viết tay hoặc chế bản vi tính (không chấm bài photocopy). Ban Tổ chức đánh giá cao các bài thi trình bày sạch, đẹp có nhiều hình ảnh và tư liệu minh họa. Bài dự thi phải ghi rõ thông tin cá nhân: Họ tên, chức vụ, đơn vị đang công tác và trả lời đầy đủ các câu hỏi do Ban Tổ chức quy định.

Cá nhân thuộc đơn vị nào gửi bài dự thi đến Công đoàn cấp đó, không gửi bài dự thi trực tiếp tới Công đoàn Bộ. Để đảm bảo tính khách quan, những cá nhân thuộc thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các thành viên thư ký giúp việc cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia làm bài dự thi.

Theo cơ cấu giải thưởng, Công đoàn Bộ tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ kèm thèo tiền thưởng: 01 giải nhất 2.000.000đ; 02 giải nhì 1.500.000đ; 03 giải ba 1.000.000đ; Các giải khuyến khích: 500.000 đ.

Các Công đoàn trực thuộc gửi về bài dự thi về Văn phòng Công đoàn Bộ trước ngày 20/7/2019.

Câu hỏi

Cuộc thi "Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển"

Câu hỏi 1: Đồng chí cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập? Từ khi thành lập đến nay Công đoàn Việt Nam đã trải qua bao nhiêu kỳ đại hội? Mục tiêu, ý nghĩa của các kỳ đại hội? (20 điểm).

Câu hỏi 2: Đồng chí cho biết vai trò, chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc, phương pháp hoạt động của Công đoàn Việt Nam? (20 điểm).

Câu hỏi 3: Đồng chí cho biết Công đoàn Viên chức Việt Nam được thành lập ngày, tháng, năm nào? Từ khi thành lập đến nay Công đoàn Viên chức Việt Nam đã trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội? Mục tiêu, ý nghĩa của các kỳ Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam? (20 điếm).

Câu hỏi 4: Đồng chí hãy nêu quan điểm của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? Liên hệ thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của đồng chí trong việc vận dụng các quan điểm trên của Đảng để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị (hoặc phát triển doanh nghiệp)? (30 điểm)./.

Lan Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×