Phát ngôn của Bộ

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

27/07/2012 | 17:04

Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

NGƯỜI PHÁT NGÔN BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
                                      
                        Họ và Tên
Nguyễn Thái Bình
                        Học vị: Thạc sĩ. Quản trị kinh doanh
                        Chức vụ: Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
                        Điện thoại: (024)3.9434913
                        Email: binhdoantn@gmail.com

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×