Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Nghị sĩ các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm nhằm thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững

16/09/2023 | 17:00

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, phiên thảo luận chuyên đề 3 “Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững” đã diễn ra vào sáng 16/9. Trong đó, các Nghị sĩ đến từ nhiều quốc gia đã có nhiều ý kiến đều bày tỏ ủng hộ việc tiếp tục bảo tồn, thúc đẩy bản sắc văn hoá, tôn trọng sự đa dạng văn hoá của nhau, chia sẻ, thúc đẩy những đặc sắc văn hoá của các cộng đồng vì sự phát triển chung.

Cần khuôn khổ chính sách toàn diện, khuyến khích sự tham gia lành mạnh của thanh niên trong thúc đẩy đa dạng văn hóa - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên thảo luận

Nga ủng hộ, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là với Việt Nam

Tại phiên thảo luận, Nghị sĩ Nga cho rằng, một trong những trọng tâm phát triển của Nga đến năm 2030 là chuyển đổi số, trong đó chú trọng đến an ninh mạng. Chúng ta cần phải ứng phó với nhiều nguy cơ trong lĩnh vực này. Nga đã đối mặt với nhiều cuộc tấn công mạng trong thời gian gần đây, nhiều cuộc tấn công hướng thẳng đến khu vực công. Nga đã nỗ lực bảo đảm an ninh mạng và sẽ chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này.

Mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Việt Nam là rất bền chặt, với trọng tâm là phát triển công nghệ số, xây dựng thành phố thông minh. Nga ủng hộ, thúc đẩy việc bảo tồn văn hóa, bảo vệ các di sản văn hóa, khuyến khích tổ chức các lễ hội văn hóa, ngày hội thanh niên, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là với Việt Nam. Nghị sĩ Nga tin tưởng mối quan hệ này cần được tăng cường, thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới.

Cần khuôn khổ chính sách toàn diện, khuyến khích sự tham gia lành mạnh của thanh niên trong thúc đẩy đa dạng văn hóa - Ảnh 2.

Nghị sĩ Nga nếu ý kiến tại phiên thảo luận

Nghị sĩ Luxembourg chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị. Theo Nghị sĩ, chuyển đổi số đang diễn tiến mạnh mẽ hàng ngày, tác động lớn đến mọi lĩnh vực, cần có cơ chế, thiết chế điều phối, quản lý tốt hơn các nội dung số để công cuộc chuyển đổi số phát huy hiệu quả và thực hiện được đúng mục đích đề ra. Bên cạnh đó, cần có những cơ chế khuyến khích đa dạng văn hóa, đa dạng ngôn ngữ. Trong vấn đề này, vai trò của các nhà làm luật, các Nghị sĩ là vô cùng quan trọng.

Về đa dạng văn hóa, có nhiều mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến lĩnh vực này như giáo dục, biến đổi khí hậu. Cần tham khảo kinh nghiệm của các địa phương khác nhau trong các vấn đề quan trọng này.

Nghị sĩ Maroc chia sẻ chính sách văn hóa ở quốc gia mình, trong đó chính sách thúc đẩy văn hóa được triển khai ở các cấp; Maroc cũng quam tâm chia sẻ kiến thức văn hóa với các chuyên gia trên thế giới.

Nghị sĩ Maroc khẳng định, văn hóa, di sản nhân loại là những thành tố chiến lược quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa của đất nước Maroc. Nghị viện Maroc cũng quan tâm đến sự phát triển của công nghệ để bắt kịp với tốc độ số hóa; đồng thời vẫn bảo vệ di sản văn hóa của quốc gia, tránh tình trạng toàn cầu hóa, giữ vững vai trò kiến tạo của văn hóa; văn hóa tiếp tục là trụ cột trong quá trình phát triển.

Chia sẻ, thúc đẩy những đặc sắc văn hoá của các cộng đồng vì sự phát triển chung

Tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội Việt Nam Trịnh Xuân An cho biết, đa dạng văn hoá là nền tảng quan trọng cho sự thúc đẩy văn hoá trong phát triển bền vững và thịnh vượng của các quốc gia.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, các quốc gia cần tiếp tục bảo tồn, thúc đẩy bản sắc văn hoá, tôn trọng sự đa dạng văn hoá của nhau, chia sẻ, thúc đẩy những đặc sắc văn hoá của các cộng đồng vì sự phát triển chung. Đồng thời tôn trọng các quốc gia, hợp tác với các quốc gia để cùng nhau thúc đẩy đa dạng văn hoá thay vì gây ra xung đột, mâu thuẫn trong bối cảnh rất phức tạp hiện nay....

Cần khuôn khổ chính sách toàn diện, khuyến khích sự tham gia lành mạnh của thanh niên trong thúc đẩy đa dạng văn hóa - Ảnh 3.

Đại biểu Quốc hội Việt Nam Trịnh Xuân An

Theo đại biểu, ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, thanh niên đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy đa dạng văn hoá. Giới trẻ đang tạo ra những hình thức thúc đẩy văn hoá mới như nghệ thuật số, nghệ thuật truyền thông; văn hoá đang ngày càng trở nên đa dạng nhờ sự đóng góp của thanh niên.

Để thúc đẩy hơn nữa vai trò, thế mạnh của giới trẻ trong thúc đẩy đa dạng văn hoá, đại biểu cho rằng cần khuôn khổ chính sách toàn diện, khuyến khích sự tham gia lành mạnh của thanh niên. Các nghị viện cần đóng góp vai trò chính trong việc xây dựng các chính sách quản trị; các nhà hoạch định chính sách cần có những nguyên tắc đa dạng văn hoá tổng quan, đưa những nguyên tắc này vào những chính sách và hoạt động hợp tác của thanh niên.

Cũng tại phiên thảo luận, Nghị sĩ Maroc chia sẻ chính sách văn hóa ở quốc gia mình, trong đó chính sách thúc đẩy văn hóa được triển khai ở các cấp; Maroc cũng quam tâm chia sẻ kiến thức văn hóa với các chuyên gia trên thế giới.

Nghị sĩ Maroc khẳng định, văn hóa, di sản nhân loại là những thành tố chiến lược quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa của đất nước Maroc. Nghị viện Maroc cũng quan tâm đến sự phát triển của công nghệ để bắt kịp với tốc độ số hóa; đồng thời vẫn bảo vệ di sản văn hóa của quốc gia, tránh tình trạng toàn cầu hóa, giữ vững vai trò kiến tạo của văn hóa; văn hóa tiếp tục là trụ cột trong quá trình phát triển.

Nghị sĩ Algeria cho biết, quốc gia này luôn nỗ lực bảo vệ tính đa dạng văn hóa, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Tuy nhiên, nước này hiện đang đối mặt với thách thức có thể làm ảnh hướng đa dạng văn hóa, người trẻ hiện nay cũng là nạn nhân chịu ảnh hường của hành vi bạo lực hoặc phân biệt, do đó cũng ảnh hưởng đến người dân.

Vì vậy, nghị sĩ Algeria cho rằng, vẫn còn nhiều khó khăn trong việc tìm được sự cân bằng giữa việc du nhập giá trị văn hóa bên ngoài cũng như bảo vệ giá trị văn hóa của quốc gia. Tuy nhiên, nghị sĩ nước này nhận thấy, điều quan trọng là cần tạo điều kiện cho người trẻ tham gia nhiều hơn các hoạt động cộng đồng và nâng cao nhận thức để hiểu hơn về giá trị văn hóa của quốc gia mình. Đồng thời cần nuôi dưỡng, giáo dục người trẻ biết tôn trọng hơn giá trị gia đình và quốc gia.

Đa dạng văn hóa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế

Phát biểu tại phiên thảo luận, Nghị sĩ Lào cho biết, hiện Lào cũng đã có những quy định pháp luật để bảo tồn, bảo vệ sự đa dạng văn hóa của đất nước (cụ thể như các ngành du lịch văn hóa, di sản văn hóa…) nhằm duy trì và phát huy bản sắc văn hóa Lào và khơi dậy lòng yêu nước của thế hệ trẻ.

Nghị sĩ Lào tin tưởng, Hội nghị hôm nay sẽ là cơ hội để các nghị sỹ trẻ toàn cầu có thể cùng trao đổi kinh nghiệm của mình trong giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, góp phần nâng tầm quan hệ hợp tác giữa các nước phát triển bền vững.

Cần khuôn khổ chính sách toàn diện, khuyến khích sự tham gia lành mạnh của thanh niên trong thúc đẩy đa dạng văn hóa - Ảnh 4.

Nghị sĩ Lào chia sẻ tại phiên thảo luận

Đại biểu của Bosna và Hercegovina nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa và cho biết Bosna và Hercegovina tôn trọng sự đa dạng văn hóa, từ đó đã có được những đồng thời khai thác những điểm khác biệt.

Theo đại biểu của Bosna và Hercegovina, đa dạng văn hóa là yếu tố quan trọng trong phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và đối thoại. Đa dạng văn hóa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế, kể cả ở những nền kinh tế có quy mô nhỏ.

Cũng tại phiên thảo luận, Nghị sĩ Indonesia cho biết, quốc gia này có sự đa dạng văn hóa cao, với nhiều dân tộc và hàng trăm ngôn ngữ. Indonesia là một trong những quốc gia đa dạng văn hóa nhất trên thế giới. Sự đa dạng văn hóa, tôn giáo được thống nhất trên nền tảng nguyên tắc: thống nhất trong đa dạng. Tuy có nhiều khác biệt văn hóa, nhưng người dân Indonesia luôn có sự gắn kết, tận dụng tri thức địa phương để giúp quốc gia đạt được sự phát triển.

Các mục tiêu phát triển bền vững luôn là một phần trong nền văn hóa, triết lý phát triển của người Indonesia. Dựa trên triết lý đó, Indonesia đã nỗ lực hướng tới các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy giáo dục, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, duy trì đa dạng sinh học. Những mục tiêu này liên kết chặt chẽ với nhau để mang lại hòa bình, hợp tác cho các quốc gia, khu vực. 

Indonesia có định hướng rõ ràng trong việc phát triển nền văn hóa, duy trì sự tự do của người dân, đề cao những giá trị văn hóa của khu vực mình. Indonesia cũng có những bộ luật thúc đẩy đa dạng văn hóa, tôn trọng văn hóa của các dân tộc, tiếp tục duy trì, phát triển, tăng cường hơn nữa sự đa dạng văn hóa này.

Tại phiên thảo luận, Nghị sĩ Burkina Faso cho biết, Burkina Faso ưu tiên phát triển sự đa dạng văn hóa, đây là một trong những chìa khóa đạt tới phát triển bền vững. Burkina Faso là một trong những quốc gia thực hiện những nỗ lực cụ thể để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, với nhiều sáng kiến được đưa ra. Burkina Faso có chỉ số đánh giá việc phát triển văn hóa, thực hiện thống nhất chung chỉ tiêu này ở một số quốc gia châu Phi.

Tham gia tích cực vào toàn cầu hóa, Burkina Faso cũng bị ảnh hưởng về mặt văn hóa, tuy nhiên, quốc gia này luôn nỗ lực đưa ra những sáng kiến cụ thể để đạt được phát triển kinh tế mà vẫn duy trì đa dạng văn hóa. Burkina Faso có các festival biểu diễn các loại hình văn hóa nghệ thuật, liên hoan phim, hòa cùng các hoạt động văn hóa châu Phi. 

Đất nước này luôn coi văn hóa là môt trụ cột, phát triển ngôn ngữ quốc gia, bên cạnh đó cũng khuyến khích người trẻ tuổi học hỏi các ngôn ngữ phổ biến. Burkina Faso cũng có nhiều chính sách cụ thể để thúc đẩy phát triển văn hóa./.

Thế Công

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×