Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Nghệ thuật biểu diễn

06/02/2018 | 08:48

 

 

1.

Tổng số các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp cả nước:

130

 

- Các đoàn nghệ thuật Trung ương:

12

 

- Các đoàn nghệ thuật địa phương:

100

 

- Các đoàn nghệ thuật do các Bộ khác quản lý (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an):

18

2

Tổng số vở diễn sân khấu, chương trình ca múa nhạc và công diễn của các đoàn thuộc Ngành quản lý trong cả nước:

6.541

2.1

Các đơn vị nghệ thuật Trung ương (chỉ tính riêng các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

 

 

- Ca múa nhạc:

 

 

          + Chương trình mới dàn dựng:

176

 

          + Chương trình, tiết mục sửa chữa, nâng cao:

53

 

- Sân khấu:

 

 

         + Vở diễn sân khấu mới dàn dựng:

06

 

         + Vở diễn, trích đoạn sân khấu mới dàn dựng:

05

 

         + Vở diễn sân khấu sửa chữa và nâng cao:

04

2.2

Các đơn vị nghệ thuật địa phương (số liệu báo cáo chưa đầy đủ)

 

 

+ Tổng số vở diễn, chương trình, tiết mục sữa mới dàn dựng

138

 

+ Tổng số vở diễn, chương trình, tiết mục sửa cha nâng cao

63

3.

Tổng số danh thu của các đơn vị nghệ thuật Trung ương do Bộ quản lý (đồng)

104.516.709.800

4.

Tổng số cuộc thi, liên hoan biểu diễn nghệ thuật đã tổ chức trong năm:

06

5.

Tổng số buổi biểu diễn của các đoàn nghệ thuật thuộc Ngành quản lý trong cả nước:

 

 

         - Đơn vị nghệ thuật Trung ương (buổi):

3.732

 

         - Đơn vị nghệ thuật địa phương:

6.541

6.

Bình quân xem biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp/người/năm

 

 

         - Các đơn vị nghệ thuật Trung ương (người/năm)

7.018.500

 

         - Các đơn vị nghệ thuật địa phương (người/năm)

6.689.540

Ghi chú: Số liệu báo cáo của 34/63 tỉnh/ thành phố.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×