Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Múa rối nước - Tinh hoa Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam

04/08/2022 | 08:18

Trên thế giới có rất nhiều loại hình nghệ thuật múa rối khác nhau: Rối gậy, rối que, rối dây, rối tay, rối bóng... nhìn chung là các loại hình rối cạn, chỉ duy nhất Việt Nam có rối nước. Đó chính là đặc sản của văn hóa Việt, sản phẩm độc đáo của nền văn minh lúa nước gắn liền với những điều kiện tự nhiên, sản xuất và sinh hoạt của cư dân nông nghiệp.

Múa rối nước - Tinh hoa Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam 

Thu Mai - Lê Minh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×