Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019

23/01/2019 | 16:34

Đó là một trong những yêu cầu của Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm đối với Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 được tổ chức sáng 23/1.

Lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 - Ảnh 1.

Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị này, về phía Bộ VHTTDL có Bí thư Ban Cán sự Đảng. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện; Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Lê Khánh Hải.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Lê Khánh Hải cho biết, năm 2018, toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ VHTTDL đã phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động sáng tạo vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực VHTTDL.

Lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 - Ảnh 2.

Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải báo cáo một số kết quả trong năm 2018.

Đảng ủy Bộ cũng phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, chiến lược phát triển của ngành góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011 – 2020.

Lãnh đạo các tổ chức đảng đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động và từng bước đưa hoạt động của cấp ủy vào nền nếp. Nhờ đó nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 Khóa XII được triển khai nghiêm túc, đảm bảo mục đích yêu cầu. Phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục được đổi mới. Chất lượng học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết của Đảng không ngừng được nâng cao.

Lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 - Ảnh 3.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương Lại Xuân Lâm trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" cho Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải.

Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải nhấn mạnh, quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị đã bước đầu tác động tích cực góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Trung ương về rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế, xây dựng Đề án vị trí việc làm.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, tích cực đổi mới nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước đi vào nề nếp. Cùng đó, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy có nhiều chuyển biến, tích cực và chủ động hơn. Trong năm qua, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đã tiến hành 15 cuộc kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc.

Lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 - Ảnh 4.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương Lại Xuân Lâm trao bằng khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Trong năm 2018, Đảng ủy Bộ kết nạp được 139 đảng viên mới. Tiếp nhận chuyển sinh hoạt đảng đến đối với 43 đảng viên, giới thiệu chuyển sinh hoạt đi đối với 119 đảng viên.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy Bộ VHTTDL trong năm qua.

Bộ trưởng cũng đi thẳng vào những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc của công tác Đảng trong thời gian qua. Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh công tác phối hợp giữa công tác đảng và chính quyền tại cùng một cơ quan, đơn vị phải hết sức nhịp nhàng, đúng vai và vì mục đích chung là hoàn thành nhiệm vụ.

Lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 - Ảnh 5.

Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải trao Giấy khen cho 15 tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" năm 2018.

Về các nhiệm vụ của năm 2019, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm đề nghị Đảng ủy Bộ VHTTDL cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ để triển khai hoàn thành kế hoạch công tác trên các lĩnh vực của ngành.

Trước bối cảnh tư tưởng của nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang bị dao động bởi chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, ông Lại Văn Lâm cũng yêu cầu Đảng ủy Bộ làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong thời gian này.

Cùng với đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.

Đồng thời, phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng ngay từ cấp chi bộ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng.

Thế Công - Ảnh: Nam Nguyễn

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×