Phát ngôn của Bộ

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Lời cảm ơn của Ban tổ chức Lễ hoàn táng Hòa Hoàng Đế Lê Dụ Tông

24/02/2010 | 00:37

(VP)- Lời cảm ơn của Ban tổ chức Lễ hoàn táng Hòa Hoàng Đế Lê Dụ Tông

                                                           LỜI CẢM ƠN       
                                            
                                                                                  Hà nội ngày 10 tháng 2 năm 2010

Được sự đồng ý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Lễ hoàn táng Hòa Hoàng Đế Lê Dụ Tông đã được tổ chức trang trọng và thành công tốt đẹp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng Họ Lê Việt Nam, Ban tổ chức Lễ hoàn táng Hòa Hoàng Đế Lê Dụ Tông xin được chân thành cảm ơn sâu sắc Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các Ban, Ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương cùng nhân dân các dân tộc, đồng bào Họ Lê trong cả nước và kiều bào nước ngoài, các phóng viên, cơ quan thông tin báo chí trong nước và ngoài nước đã gửi vòng hoa, điện đến dự Lễ hoàn táng Hòa Hoàng Đế Lê Dụ Tông ngày 25 tháng 1 năm 2010 tại làng Bái Trạch, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Trong quá trình tổ chức buổi lễ không tránh được những thiếu sót, Ban tổ chức mong được chia sẻ và thông cảm.    
                                               
      TM.BAN TỔ CHỨC                                                      
         TRƯỞNG BAN
                                                              


                                                           

         Trần Chiến Thắng        
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×