Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực VHTTDL

26/07/2017 | 08:00

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 2811/QĐ-BVHTTDL ngày 19/7/2017 về việc tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ảnh minh họa (nguồn: vietnamplus)

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Văn hóa Cơ sở chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian Quý III năm 2017.

Mục đích của Liên hoan nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nếp sống văn minh công cộng, thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động. Trong đó chú trọng tới các mục tiêu cụ thể: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường; Góp phần tăng cường sự phối hợp các cấp, các tổ chức và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường...

Thông qua đó, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức của người dân trước tác hại của ô nhiễm môi trường góp phần xây dựng nếp sống văn minh công cộng.

Trước đó, hướng đến Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về bảo vệ môi trường với đề tài “Bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nếp sống văn minh công cộng”, từ tháng 3/2017, Bộ VHTTDL đã tổ chức phát động cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền lưu động cùng chủ đề này nhằm lựa chọn tác phẩm tiêu biểu cung cấp cho các đội tuyên truyền lưu động.

Với hình thức thi sáng tác, thông qua các tiểu phẩm để tuyên truyền nhân dân cùng chung tay xây dựng, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, những tiểu phẩm có chất lượng nghệ thuật và nội dung tốt sẽ được lựa chọn làm tư liệu để các đội tuyên truyền lưu động tổ chức hoạt động, truyền tải nội dung bảo vệ môi trường, nếp sống văn minh nơi công cộng.

Các thể loại dự thi gồm tiểu phẩm kịch ngắn, tuồng, chèo, cải lương, tấu hài… Các tiểu phẩm có nội dung phản ánh, phê phán các vấn đề bức xúc về môi trường ở nước ta hiện nay như: Môi trường đô thị, khu công nghiệp, vùng ven đô; môi trường biển, ven biển, lưu vực sông khu vực nông thôn, đô thị, miền núi, hải đảo, khu du lịch, lễ hội, các cộng đồng dân cư…; phê phán những thói xấu, hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường; đề cao, biểu dương các phong trào, những cá nhân, tập thể và các mô hình điển hình trong công tác bảo vệ môi trường… Các tiểu phẩm đoạt giải và có chất lượng sẽ được in và phát hành thành tuyển tập phục vụ hoạt động tuyên truyền của các đội tuyên truyền lưu động./.

Lan Anh

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×