Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Lịch tiếp công dân của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện

06/01/2018 | 17:27

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo lịch tiếp công dân của Bộ trưởng như sau:

Thời gian: Ngày 15 hàng tháng

Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3.9438231 - 3.9439232

Fax: (84-24) 3.9439009

Website: http://www.bvhttdl.gov.vn

E-mail: bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn

bovanhoathethaodulich@bvhttld.gov.vn

Tháng 5/2019

8h00 Thứ Tư (Ngày 15/5/2019): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 4/2019

8h00 Thứ Hai (Ngày 15/4/2019): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 3/2019

8h00 Thứ Sáu (Ngày 15/3/2019): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 2/2019

8h00 Thứ Sáu (Ngày 15/2/2019): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 1/2019

8h00 Thứ Ba (Ngày 15/1/2019): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Văn phòng

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×