Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Lịch tiếp công dân của Bộ trưởng/ Lãnh đạo Bộ VHTTDL

12/10/2020 | 15:21

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 của Bộ trưởng/ Lãnh đạo Bộ VHTTDL như sau:

Thời gian: Dự kiến Ngày 15 hàng tháng

Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3.9438231 - 3.9439232

Fax: (84-24) 3.9439009

Website: http://www.bvhttdl.gov.vn

E-mail: bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn; 

bovanhoathethaodulich@bvhttld.gov.vn

Tháng 1.2024

8h00 Thứ Ba (Ngày 08/01/2024): Lịch lãnh đạo Bộ tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 2.2024

8h00 Thứ (Ngày 16/02/2024): Lịch lãnh đạo Bộ tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 3.2024

8h00 Thứ Sáu (Ngày 15/3/2024): Lịch lãnh đạo Bộ tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 4.2024

8h00 Thứ Hai  (Ngày 15/4/2024): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 5.2024

8h00 Thứ Tư  (Ngày 15/5/2024): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 6.2024

    Thứ     (Ngày     /6/2024): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 7.2024

    Thứ     (Ngày    /7/2024): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 8.2024

    Thứ     (Ngày    /8/2024): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 9.2024

    Thứ     (Ngày     /9/2024): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 10.2024

    Thứ     (Ngày     /10/2024): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 11.2024

     Thứ     (Ngày     /11/2024): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 12.2024

      Thứ     (Ngày     /12/2024): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Văn phòng

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×