Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Lập quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử văn hóa Kim Liên, tỉnh Nghệ An

10/05/2017 | 08:20

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1882/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc lập quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử văn hóa Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, sau khi nhận được Tờ trình số 2328/TTr-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xin chủ trương lập điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên gắn với phát triển du lịch tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xem xét và có ý kiến như sau:

 

Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Kim Liên gắn với phát triển du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 2003 đến nay đã hết hiệu lực. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị lập quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử Kim Liên. Để triển khai, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét về chủ trương cho phép lập quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt theo quy định của Điều 12 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh./.

Thủy Trịnh

           

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×