Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Lạng Sơn: Tổ chức triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"

02/04/2020 | 09:52

Lạng Sơn triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"; Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 – 2020; Sơn La nâng cao chất lượng phim và công tác phổ biến phim là những thông tin văn hoá đáng chú ý.

Lạng Sơn: Tổ chức triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"

Sở VHTTDL Lạng Sơn đã xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo dục về cách ứng xử trong gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội. 

Lạng Sơn: Tổ chức triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: giadinh.net.vn

Các nội dung cụ thể sẽ được triển khai bao gồm: Nhân bản một số tài liệu mẫu thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí để cấp phát cho các địa phương thực hiện thí điểm; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền; Tổ chức tập huấn; Tổ chức các hoạt động tại nơi lựa chọn thí điểm; Kiểm tra, báo cáo kết quả hoạt động thí điểm Bộ tiêu chí.

Thông qua việc triển khai thí điểm sẽ đánh giá được tính khả thi, hiệu quả của "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình", từ đó làm cơ sở để triển khai nhân rộng trong thời gian tới.

Lào Cai: Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Lào Cai giai đoạn 2000 – 2020

Nhằm đánh giá những mặt tích cực, hạn chế, nguyên nhân và đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện phong trào giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Lào Cai giai đoạn 2000 – 2020.

Đây cũng là dịp để tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Lào Cai giai đoạn 2000 – 2020; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Phong trào trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến, Hội nghị sẽ được tổ chức trong Quý II/2020.

Hội nghị tổng kết 20 năm Phong trào được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo chất lượng về nội dung và hình thức.

Sơn La: Nâng cao chất lượng phim và công tác phổ biến phim

Theo Báo cáo thi hành Luật Điện ảnh trên địa bàn tỉnh Sơn La, ngay sau khi Luật Điện ảnh năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009 ban hành, cùng các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực điện ảnh được triển khai thực hiện, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Sở VHTTDL triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn thực hiện các văn bản của Trung ương trong lĩnh vực điện ảnh đến các tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh biết và thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Qua công tác phổ biến, tuyên truyền Luật, các tầng lớp trong tỉnh đã dần có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng và vai trò của điện ảnh trong việc nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Tỉnh đã đầu tư cho hoạt động điện ảnh tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng phim, phát triển phổ biến phim, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 13 năm (2007-2019), tỉnh Sơn La thực hiện công tác phổ biến phim chủ yếu bằng hình thức chiếu phim lưu động. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động điện ảnh luôn đảm bảo đúng theo quy định trong Luật Điện ảnh, các Nghị định, Thông tư và các văn bản quy định có liên quan đến lĩnh vực điện ảnh theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định của Nhà nước.

Hằng Đinh (T/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×