Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Kiên Giang phê duyệt đề án phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

25/03/2022 | 15:34

Đề án nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực tổ chức hoạt động, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở các cấp; hoàn thiện chính sách để tạo điều kiện cho các thiết chế văn hóa, thể thao phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh Kiên Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Đề án nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực tổ chức hoạt động, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở các cấp; hoàn thiện chính sách để tạo điều kiện cho các thiết chế văn hóa, thể thao phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kiên Giang phê duyệt đề án phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở - Ảnh 1.

Trụ sở Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Vĩnh Thuận được xây dựng mới

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của tỉnh được đầu tư phát triển đồng bộ và có ít nhất 70% hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt các tiêu chí quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có 70% ấp, khu phố có nhà văn hóa, khu thể thao và được đầu tư trang thiết bị; đồng thời dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em. Có 80% đơn vị hành chính cấp xã có trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng và được đầu tư trang thiết bị; đồng thời dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em.

Đối với cấp huyện, 100% đơn vị hành chính cấp huyện có trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh được đầu tư hoàn thiện, đạt tiêu chuẩn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Có 100% đơn vị hành chính cấp huyện có nhà thiếu nhi; 70% có quảng trường hoặc công viên văn hóa, vui chơi giải trí phục vụ cộng đồng. Đầu tư, cải tạo, nâng cấp Quảng trường Trần Quang Khải - trung tâm sinh hoạt cộng đồng thành phố Rạch Giá theo hướng bổ sung công năng để tăng hiệu quả sử dụng. Đầu tư xây dựng mới Quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ ở phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc.

Đối với cấp tỉnh, cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới các khu chức năng của Công viên Văn hóa An Hòa ở thành phố Rạch Giá theo quy hoạch được phê duyệt. Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Văn hóa tỉnh đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đầu tư và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Nhà Thiếu nhi tỉnh và Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu niên tỉnh theo chuẩn quy định. Đầu tư xây dựng mới Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.

Đối với khu công nghiệp, 100% khu công nghiệp có quy hoạch quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, người lao động. Trong đó, tối thiểu 50% khu công nghiệp đã đi vào hoạt động có trung tâm văn hóa - thể thao phục vụ công nhân, người lao động; 70% thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa, được hướng dẫn đầu tư phù hợp với quy hoạch, đảm bảo đạt tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động theo quy định.

Đến năm 2030, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được đầu tư phát triển đồng bộ và 100% các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt các tiêu chí quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng thuộc ngành văn hóa và thể thao trực tiếp quản lý đạt tỷ lệ 100% ở các cấp hành chính. Thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đạt tỷ lệ 100% số đơn vị hành chính cấp huyện có nhà thiếu nhi đạt tiêu chuẩn. 100% đơn vị hành chính cấp huyện có quảng trường hoặc công viên văn hóa, vui chơi giải trí phục vụ cộng đồng.

Kiên Giang phê duyệt đề án phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở - Ảnh 2.

Triển lãm tranh lưu động ở cơ sở trong tỉnh Kiên Giang

Về thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân viên chức, người lao động: Nhà Văn hóa lao động tỉnh đạt chuẩn quy định; 100% khu công nghiệp có trung tâm văn hóa - thể thao. 100% thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa, được hướng dẫn đầu tư phù hợp với quy hoạch, đảm bảo đạt tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động theo quy định.

Để đạt được các mục tiêu cụ thể trên, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Hoàn thiện công tác quy hoạch sử dụng đất và tập trung huy động nguồn lực cho đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị. Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành các thiết chế văn hóa, thể thao. Xây dựng, tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Khai thác từ nguồn lực xã hội hóa để góp phần phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao. Huy động tổng hợp các nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Xây dựng danh mục một số nhiệm vụ trọng tâm theo ngành, lĩnh vực.

THẾ HẠNH, Báo Văn hóa

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×