Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Kiểm tra, hướng dẫn việc kiện toàn hệ thống thư viện công cộng

31/08/2018 | 08:53

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8099/VPCP-KGVX ngày 28/8/2018 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra, hướng dẫn việc kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng.

Các em học sinh tham dự Ngày hội đọc sách tại Thư viện tỉnh Phú Yên (Nguồn: dantri.com.vn)

Theo đó, qua thông tin phản ánh một số địa phương chủ trương, kế hoạch sáp nhập cơ học thư viện cấp tỉnh, cấp huyện với các thiết chế văn hóa khác có thể dẫn tới tình trạng hệ thống thư viện bị phá vỡ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, hướng dẫn việc kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng, bảo đảm thực hiện đúng Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; kịp thời chấn chỉnh những nội dung chưa phù hợp; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xem nội dung văn bản tại đây./.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×