Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Khánh Hòa phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm du lịch

04/10/2021 | 14:19

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 3174/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Phát triển sản phẩm du lịch Khánh Hòa".

Khánh Hòa phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm du lịch - Ảnh 1.

Sở Du lịch tổ chức đoàn Famtrip khảo sát Làng nghề Trường Sơn, thành phố Nha Trang.

Đề án được phê duyệt với mục tiêu chung là phát triển hệ thống sản phẩm du lịch Khánh Hòa đặc sắc, đa dạng, đồng bộ, chất lượng cao; có giá trị gia tăng cao, thu hút thêm nhiều thị trường khách du lịch và thu hút đầu tư vào du lịch; đảm bảo tính bền vững và tính cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. đồng thời để cụ thể hóa mục tiêu của các Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn", Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và chủ trương, định hướng phát triển du lịch; định hướng phát triển du lịch Khánh Hòa theo hướng chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững, phù hợp với đầu tư phát triển du lịch tại 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và các khu vực có tiềm năng du lịch; Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững, bảo tồn hệ sinh thái biển, xây dựng các tổ hợp du lịch đẳng cấp, khác biệt, đồng thời tạo kết nối tuyến du lịch đến các khu điểm du lịch trong tỉnh, vùng, cả nước và quốc tế.

Đề án cũng nêu rõ mục tiêu đến năm 2025 và năm 2030, đồng thời định hướng phát triển thị trường khách du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, tổ chức không gian phát triển du lịch, định hướng về đầu tư phát triển sản phẩm du lịch. Nội dung của Đề án cũng đưa ra các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể: Giải pháp về cơ chế chính sách, đẩy mạnh quản lý chất lượng sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đẩy mạnh thu hút thị trường, xúc tiến quảng bá và xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch, các giải pháp về bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu.

Đề án giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó Sở Du lịch giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị, tổng hợp, đánh giá, kịp thời báo cáo, tham mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền các nội dung sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện Đề án. Xây dựng kế hoạch hàng năm, các chương trình, đề án về xúc tiến quảng bá, phát triển nguồn nhân lực du lịch, hợp tác phát triển du lịch, ứng dụng khoa học công nghệ, các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch theo từng giai đoạn phát triển trong Đề án. Phối hợp với các sở, ban ngành thẩm định dự án đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định.

Theo Cổng thông tin Du lịch Khánh Hòa

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×