Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại buổi làm việc với tỉnh Hòa Bình

23/09/2017 | 08:00

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Thông báo số 3949/TB-BVHTTDL về Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình.

Liên hoan Làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017 được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, sau buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về công tác tổ chức Liên hoan các Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam tại huyện Mai Châu năm 2017 (sau đây viết tắt là Liên hoan), Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Hòa Bình về công tác tổ chức Liên hoan.

Về tên của Liên hoan, Thứ trưởng đề nghị điều chỉnh thành: “Liên hoan Làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017”.

Về các nội dung cụ thể của Liên hoan, Thứ trưởng giao Cục Văn hóa cơ sở làm đầu mối, chịu trách nhiệm chung về công tác tổ chức Liên hoan; chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch, Văn phòng Bộ, Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ Thi đua, Khen thưởng, Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình xây dựng Kế hoạch tổng thể, quyết định tổ chức Liên hoan, phân công rõ nhiệm vụ, kinh phí tổ chức của các đơn vị liên quan; dự thảo các Quy chế của các nội dung thi, trình lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành trong thời gian sớm nhất; chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức Liên hoan văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc các Làng du lịch cộng đồng. 

Vụ Thi đua, Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở, Văn phòng Bộ, Vụ Văn hóa dân tộc về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Tổng cục Du lịch hỗ trợ chuyên môn và phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học về định hướng, giải pháp xây dựng phát triển bền vững loại hình du lịch cộng đồng vùng Tây Bắc; Hội thi nấu các món ăn giới thiệu ẩm thực của các Làng du lịch cộng đồng và Hội thi thuyết minh viên du lịch cộng đồng.

Đối với tỉnh Hòa Bình, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đề nghị: Chủ trì, phối hợp tổ chức Liên hoan văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc các Làng du lịch cộng đồng; Hội thảo khoa học về định hướng, giải pháp xây dựng phát triển bền vững loại hình du lịch cộng đồng vùng Tây Bắc; Hội thi nấu các món ăn giới thiệu ẩm thực của các Làng du lịch cộng đồng; Hội thi thuyết minh viên du lịch cộng đồng và công tác thi đua, khen thưởng tại Liên hoan.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các tỉnh/thành phố tham gia Liên hoan tổ chức trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch, quà lưu niệm và trình diễn thao tác nghề thủ công của các Làng du lịch cộng đồng; trưng bày triển lãm ảnh du lịch Hòa Bình và các tỉnh/thành phố tham gia Liên hoan; Nghiên cứu, mời một số Lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương, các thành phần đại biểu, cơ quan có liên quan tham gia Liên hoan; Chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp hoạt động của Liên hoan.

Liên hoan được tổ chức nhằm tăng cường, quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, tôn vinh các Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu. Liên hoan này nằm trong Chương trình Năm du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc ban hành theo Quyết định số 2931/QĐ-BVHTTDL ngày 23/8/2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Lan Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×