Phát ngôn của Bộ

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá

20/06/2013 | 09:21

(VP) - Ngày 04/6/2013, tại UBND tỉnh Thanh Hoá, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Vương Văn Việt về công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành tại địa phương trong năm 2013 và kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới; việc quản lý môi trường du lịch, xử lý tình trạng mất an toàn, an ninh, chèo kéo, ép giá khách du lịch trên địa bàn.

Sau khi nghe Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hoá báo cáo về công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành tại địa phương trong năm 2013 và kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới; việc quản lý môi trường du lịch, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

Bộ VHTTDL đánh giá cao việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hoá trong thời gian qua. Thanh Hoá có nhiều tiềm năng du lịch, có khu du lịch biển Sầm Sơn, tuy nhiên tình hình môi trường du lịch còn bất cập, đặc biệt là tình hình bắt chẹt giá khách du lịch, gần đây tình hình đã có cải thiện, tuy nhiên mới chỉ là bước đầu.

Yêu cầu các Tổng cục, Cục, Vụ  thuộc Bộ VHTTDL tiếp tục triển khai các công việc còn tồn đọng, đang dở dang và  đề nghị tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo các Sở, ngành chức năng tiếp tục thực hiện các nhiêm vụ được lãnh đạo Bộ kết luận tại các cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá từ năm 2011 đến nay.

Để góp phần phát triển toàn diện, hệ thống văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn, đặc biệt là cải thiện môi trường du lịch, Bộ VHTTDL tỉnh đề nghị tỉnh Thanh Hoá quan tâm:

Về văn hoá: Đề nghị Tỉnh sớm có quy hoạch tổng thể, kế hoạch, lộ trình phù hợp và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cho hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh. Lựa chọn thứ tự các công trình ưu tiên, có cơ chế, giải pháp phù hợp để tăng cường xã hội hoá đầu tư các thiết chế văn hoá, thể thao trên địa bàn.

Đề nghị Tỉnh báo cáo Bộ VHTTDL dự kiến tổ chức Cuộc thi hoa hậu quý bà thế giới năm 2015 để Bộ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ.

Về Thể thao: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, vị trí và vai trò của công tác thể dục thể thao; quan tâm đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, đặc biệt chỉ đạo các huyện, xã, phường và ngành liên quan tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội thể dục thể thao Tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Tích cực tuyển chọn, đào tạo VĐV tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Tập trung tuyển chọn đào tạo và phát hiện tài năng thể thao, các môn thể thao trọng điểm và các môn có thế mạnh của Tỉnh; có cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích đặc biệt xuất sắc tại các giải thi đấu quốc tế.

Về Du lịch: Đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy có hiệu quả những tác động ảnh hưởng từ Năm Du lịch quốc gia Bắc Trung bộ - Thừa Thiên Huế 2012, “Hành trình di sản” để củng cố, xây dựng sản phẩm, quảng bá, xúc tiến, phát triển du lịch, tăng cường liên kết thực chất với Vùng.

Tập trung kết hợp hài hoà giữa bảo tồn và phát triển du lịch tại khu di tích Lam Kinh, khu di tính thành Nhà Hồ - trọng điểm du lịch của tỉnh và Vùng.

Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển du lịch nâng cao ý thức cộng đồng về phát triển du lịch bền vững tại các điểm du lịch mang tính mùa vụ ở Thanh Hoá.

Khẩn trương triển khai dự án lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, trước mắt ưu tiên các khu du lịch trọng điểm: Sầm Sơn, Hải Hòa, Hải Tiến, Lam Kinh, Thành Nhà Hồ.

Giao Tổng cục Du lịch phối hợp với tỉnh Thanh Hoá đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, xây dựng Đề án, chuẩn bị khung chương trình, rà soát xây dựng sản phẩm mới, sản phẩm đặc thù chuẩn bị cho Năm du lịch quốc gia 2015 báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 15/7/2013. Hoàn thành chủ đề và chương trình Năm Du lịch quốc gia 2015 báo cáo lãnh đạo Bộ trước 30/9/2013.

Bộ VHTTDL sẽ hỗ trợ UBND thị xã Sầm Sơn xây dựng và triển khai Đề án tổng thể phát triển du lịch bền vững gắn với cộng đồng dân cư tại Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá (hỗ trợ chuyên gia, đào tạo, tập huấn, hội nghị) từ nguồn kinh phí của Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ

Tập trung chỉ đạo quyết liệt cải thiện môi trường du lịch, đặc biệt xử lý nghiêm tình trạng chèo kéo, chặt chém khách du lịch, đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo các giải pháp:
    
Cung cấp thông tin chính xác về y tế, an ninh… qua Internet và các ấn phẩm, cẩm nang du lịch để du khách lựa chọn, phòng ngừa. Tiếp tục lập danh sách công bố công khai các địa điểm dịch vụ phục vụ du lịch đạt chuẩn, tin cậy và khuyến cáo các địa điểm không nên đến.

Tiếp tục  rà soát, sắp xếp và quy hoạch lại hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại tất cả các điểm tham quan du lịch trên địa bàn. Rà soát, hướng dẫn, tổ chức cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm tại địa phương, tập trung tại Sầm Sơn.

Tăng cường tuyên truyền vận động người bán hàng không ép giá, lừa đảo, có hành động chèo kéo, đeo bám du khách, thực hiện văn minh thương mại.

Nghiên cứu ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường cải thiện môi trường du lịch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành, địa phương, chỉ đạo việc ây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành, chính quyền địa phương, hiệp hội về đảm bảo môi trường, an ninh, an toàn, chống chèo kéo, ép giá khách du lịch. Triển khai các Đoàn kiểm tra liên ngành vào tháng cao điểm khách du lịch.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện báo cáo kết quả về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 30/11/2013.
HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×