Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Kế hoạch triển khai “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La

16/11/2021 | 15:00

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND tiếp tục triển khai “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc là một trong những nội dung quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, phát triển bền vững nguồn nhân lực của địa phương và đất nước. Hình thành nên thói quen, sở thích, kỹ năng đọc, xây dựng và phát triển phong trào đọc trong mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên, chú trọng tới người dân vùng sâu, vùng xa vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Cải thiện môi trường đọc, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục và các tổ chức liên quan khác ở địa phương; gia đình và cộng đồng có trách nhiệm tham gia và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa đọc. Việc triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc phải gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhà nước hỗ trợ Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La, đồng thời đẩy mạnh việc đa dạng hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa đọc./.

Theo Cổng TTĐT Sơn La

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×