Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Kế hoạch, Tài chính

06/02/2018 | 09:04

Đơn vị: Tỷ đồng

 

I

Vốn đầu tư phát triển:

334.128

1.

Vốn chuẩn bị đầu tư

2.981

2.

Vốn thực hiện dự án

229.147

3.

Vốn đầu tư các Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại nước ngoài

40

II

Chi thường xuyên cho sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch (các đơn vị trực thuộc Bộ)

2.148

III

Các chương trình

 

A.

Các chương trình mục tiêu quốc gia

 

1.

Chi Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 2017:

 

1.1

Vốn đầu tư phát triển

0

 

- Đầu tư qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

- Đầu tư qua địa phương

 

 

- Đầu tư qua Bộ Quốc phòng

 

1.2

Ngân sách sự nghiệp

116.9

 

- Đầu tư qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

 

- Đầu tư qua địa phương

112.4

 

- Đầu tư qua Bộ Quốc phòng

2.5

2.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới 2017

2

3.

Các chính sách khác (trợ giá, cước)

5.9

4.

Chương trình phòng, chống mại dâm

0.04

5.

Chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá

0.2

6.

Chương trình tuyên truyền phòng chống ma túy

0.09

7.

Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo

15

B.

Đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng du lịch

 

C.

Chương trình hành động quốc gia về du lịch

27

D.

Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia

27

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×