Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc

13/03/2015 | 16:19

Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/ĐU ngày 18/12/2014 của Đảng ủy Bộ về tổ chức đại hội các cấp và hướng dẫn số 69-HD/ĐU ngày 18/12/2014 về công tác nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL đã có Công văn số 620-CV/ĐU gửi các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc về hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.

Theo đó, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng bộ bộ phận sẽ đại hội trong tháng 3/2015 (riêng các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ có thể trong quý II/2015).  Các Chi bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận, Đảng bộ cơ sở đại hội bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc trước 30/6/2015 (riêng Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ tổ chức đại hội điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư vào ngày 15/4/2015 để rút kinh nghiệm trong toàn đảng bộ). Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL tiến hành trong tháng 8/2015.

Về chuẩn bị các văn bản trình Đại hội, tất cả các cấp ủy phải xây dựng báo cáo: Tổng kết nhiệm kỳ cũ, phương hướng nhiệm kỳ mới; kiểm điểm cấp ủy trong nhiệm kỳ; cấp ủy cấp trên trực tiếp phải gửi dự thảo các báo cáo nói trên để thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội; riêng văn kiện Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XI) và dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, các chi bộ, đảng bộ phải phổ biến đến từng đảng viên để thảo luận, dóng góp ý kiến tại Đại hội (các văn bản này Đảng ủy Bộ đã gửi đến 200 chi bộ trong toàn Đảng bộ).

Về công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội, tất cả các cấp ủy phải rà soát, bổ sung quy hoạch và chuẩn bị đề án nhân sự cho đại hội theo Công văn 595-CV/ĐU ngày 18/12/2014 của Đảng ủy Bộ. Cấp ủy chuẩn bị đề án nhân sự phải có số dư từ 10% đến 15%; đại hội sẽ đề cử, ứng cử để danh sách bầu cử cuối cùng đảm bảo số dư khoảng 30% so với số lượng cấp ủy cần bầu.

Việc giới thiệu nhân sự ra đại hội phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII); phải có trong quy hoạch và thực hiện chủ trương nhất thể hóa, lãnh đạo cơ quan đơn vị trực tiếp tham gia cấp ủy. Cán bộ không đủ tuổi tái cử, tuổi bộ nhiệm thì thực hiện theo quy định mới của Chính phủ (Nghị định 26/2015NĐ/CP ngày 9/3/2015).

>>Nội dung chi tiết điều hành Đại hội Chi bộ

Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×