Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hợp tác Quốc tế

06/02/2018 | 09:11

 

1.

Tổng số các đoàn ra nước ngoài

Tổng số lượt người:

350

1.137

2.

Tổng số các đoàn vào Việt Nam

Tổng số lượt người:

219

1.471

3.

Tổng số các văn bản hợp tác quốc tế đã ký kết trong năm 2017, trong đó:

14

 

     - Điều ước quốc tế hai bên:

0

 

     - Điều ước quốc tế nhiều bên:

0

 

     - Thỏa thuận quốc tế:

14

4.

Tổng số các văn bản hợp tác quốc tế đã ký kết và đang còn hiệu lực tính đến tháng 12 năm 2017:

122

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×