Phát ngôn của Bộ

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Họp báo về "Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Nam"

29/10/2009 | 07:00

Họp báo về "Tuần văn hóa du lịch Quảng Nam - hướng tới 1000 năm Thăng Long-Hà Nội"

Nội dung: công bố nội dung hoạt động của Tuần Văn hóa
Chủ trì: Thứ trưởng Trần Chiến Thắng - Trưởng ban chỉ đạo
Thời gian: 14 giờ 30 ngày 30 tháng 10 năm 2009 (Thứ Sáu)
Địa điểm: Phòng họp A1 - trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
                 số 51 Ngô Quyền, Hà Nội./.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×