Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội thảo tăng cường công tác thống kê du lịch ở Việt Nam

21/11/2018 | 14:09

Sáng ngày 21/11, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã tổ chức hội thảo Tăng cường công tác thống kê du lịch ở Việt Nam. Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung tham dự và chủ trì hội thảo.

Quang cảnh buổi hội thảo

 

Kết quả thống kê là nền tảng đối với công tác quản lý, hoạch định chính sách phát triển. Do đó, chất lượng của công tác thống kê có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của một ngành, lĩnh vực, địa phương và cả đất nước. Đối với ngành du lịch – một ngành kinh tế tổng hợp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, có sức lan tỏa rộng, công tác thống kê lại càng có vai trò quan trọng nhằm xác định vị trí của ngành du lịch trong nền kinh tế.

Nghị quyết 103/NQ – CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhằm thực hiện Nghị quyết 08 – NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn đã nêu rõ nhiệm vụ: "Bổ sung, hoàn thiện công tác thống kê du lịch để xác định rõ vị trí ngành du lịch trong tổng thể phát triển của nền kinh tế quốc dân và của các địa phương có tiềm năng, lợi thể phát triển du lịch".

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch toàn cầu, công tác thống kê du lịch được quan tâm đặc biệt trong khoảng 2 thập kỷ vừa qua. Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) đã kết hợp chặt chẽ với Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc để xây dựng tài liệu Khuyến nghị khung thống kê du lịch năm 2008. Hàng năm, UNWTO hợp tác với các tổ chức, quốc gia triển khai các dự án thống kê du lịch, tổ chức các hội thảo quốc tế về thống kê du lịch, thu hút sự quan tâm, tham gia của rất nhiều quốc gia trên thế giới.

Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung phát biểu khai mạc hội thảo
 

Ở Việt Nam, những năm qua, công tác thống kê du lịch luôn được Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, chú trọng... Qua quá trình triển khai, hệ thống thống kê du lịch ở Việt Nam ngày càng được bồi đắp vững chắc trên cơ sở khoa học và thực tiễn đã góp phần quan trọng trong công tác hoạch định, xây dựng chính sách… Những số liệu thống kê, nhất là chỉ tiêu về giá trị đóng góp của ngành du lịch trong GDP đã góp phần then chốt khẳng định vai trò, vị trí của du lịch là một ngành kinh tế quan trọng, là cơ sở để Trung ương đặt ra mục tiêu và lộ trình phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều những hạn chế, vướng mắc trong công tác thống kê du lịch ở Việt Nam. Những bất cập, vướng mắc này thể hiện ở việc thực hiện chưa đầy đủ chế độ báo cáo thống kê, số liệu thống kê chưa đảm bảo tính thống nhất, nhiều chỉ tiêu chưa được thu thập, thiếu cán bộ chuyên trách về thống kê du lịch, thiếu đề án chương trình tổng thể về triển khai công tác thống kê du lịch…

Tại hội thảo này, các đại biểu, chuyên gia, các nhà quản lý sẽ cùng nhau thảo luận về các nội dung chính: Một là chế độ báo cáo thống kê du lịch; hai là triển khai áp dụng Tài khoản vệ tinh du lịch; ba là công tác điều tra, khảo sát trong lĩnh vực du lịch; bốn là, ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê du lịch; năm là, nhân lực làm trong công tác thống kê du lịch.

Thông qua hội thảo này, Tổng cục Du lịch Việt Nam mong muốn nhận được nhiều ý kiến quý báu của các vị đại biểu để cùng làm sáng tỏ những vấn đề và giải pháp nhằm tăng cường công tác thống kê du lịch ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong thời kỳ mới./.

 

Vi Phong 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×