Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội thảo khoa học “Văn hoá biển đảo - bảo vệ và phát huy giá trị”

17/10/2014 | 16:44

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học “Văn hoá biển đảo - bảo vệ và phát huy giá trị”. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã tới dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.

Cùng tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương, thành viên Hội đồng Di sản quốc gia, Uỷ ban quốc gia UNESCO của Việt Nam, đại diện các cơ quan quản lý và các nhà nghiên cứu về văn hoá biển đảo.

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về lý luận và giá trị văn hoá biển đảo, xác định phương hướng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá biển đảo trong xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước.

 
Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh, Di sản văn hoá biển đảo Việt Nam là kết tinh trí tuệ, tình cảm, truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong quá khứ và hiện tại. Trải qua bao biến cố của lịch sử, dù bị mất mát, huỷ hoại bởi chiến tranh và điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên nhưng kho tàng di sản văn hoá ấy vẫn vô cùng đồ sộ, độc đáo và quý báu, đã và đang là một trong những nguồn lực quan trọng cho dân tộc vững vàng đi lên trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

Việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá nói chung, di sản văn hoá biển đảo nói riêng, có ý nghĩa trực tiếp góp phần thực hiện Đề án Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 - đã được Ban Chấp hành Trung ương thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 (khoá X). Tuy nhiên, trên thực tiễn hiện nay, nhận thức và hành động của chúng ta vẫn chưa thực sự tương xứng và đáp ứng yêu cầu của lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá biển đảo của Tổ quốc.

Thứ trưởng khẳng định, Bộ VHTTDL phối hợp với Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học “Văn hoá biển đảo - bảo vệ và phát huy giá trị”, nhằm thể hiện nhận thức, trách nhiệm và mong muốn từng bước tạo lập sự thống nhất trong nhận thức và hành động để tổ chức hiệu quả các hoạt động vì mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá biển đảo Việt Nam.

 
Các đại biểu tham dự Hội thảo

Trong 01 ngày làm việc, Hội thảo chia làm hai tiểu ban. Tiểu ban 1 với nội dung: Lý luận và Nhận diện về văn hoá biển đảo. Tiểu ban 2: Giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá biển đảo.

Với hơn 30 tham luận và ý kiến phát biểu được trình bày, các đại biểu đã chia sẻ về kinh nghiệm của các địa phương trong việc xử lý mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa biển đảo; khẳng định, từ bao đời nay, biển đảo đóng vai trò to lớn trong đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa ở Việt Nam. Biển mang lại nguồn sống, in đậm dấu vết trong đời sống văn hóa của nhiều cộng đồng người Việt. Đây không chỉ là những di sản quý báu, có giá trị khoa học, văn hóa, kinh tế cao mà còn có ý nghĩa trong việc khẳng định chủ quyền quốc gia.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×