Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

12/05/2022 | 18:24

Sáng 12/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tại 4097 điểm cầu trên cả nước với tổng số 157.589 đại biểu, trong đó có 3 điểm cầu Trung ương, 65 điểm cầu cấp tỉnh, 635 điểm cầu cấp huyện và 3394 điểm cầu cấp cơ sở.

Tại điểm cầu Đảng ủy Bộ VHTTDL có 200 đại biểu tham dự với các thành phần là ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó bí thư của 72 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ; Bí thư, Phó bí thư của các chi bộ trực thuộc 28 Đảng bộ cơ sở cùng Đại diện Ban Thường vụ; Công đoàn Bộ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Tuấn Linh chủ trì điểm cầu Đảng ủy Bộ VHTTDL.

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII  - Ảnh 1.

Tại điểm cầu Đảng ủy Bộ VHTTDL

Tại Hội nghị, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền.

Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương Đảng, từ ngày 04/5/2022 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về 9 nội dung. Tập trung bàn về 2 vấn đề lớn, đó là: Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Về phát triển kinh tế gồm có: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 3 nội dung này rất gắn bó chặt chẽ mật thiết với nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Nội dung tiếp theo là về xây dựng Đảng có xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Báo cáo, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 20022; Nghe báo cáo một số vấn đề quan trọng khác.

Một số điểm cầu kết nối Hội nghị

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc, sau 6 ngày làm việc, Hội nghị hoàn thành nội dung chương trình đề ra, trong đó có nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII kế thừa những đổi mới của Hội nghị lần thứ 4, đó là dành thời gian thảo luận tại Hội trường và tổ với nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, có trách nhiệm.

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện, gồm: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”. Ban Chấp hành Trung ương cũng bàn và thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng của Đảng ủy Bộ VHTTD. Kết quả của Hội nghị là nền tảng, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Hà Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×