Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị - Hội thảo “Tổng kết và đánh giá thư viện cấp huyện, cấp xã ở Việt Nam - Mô hình quản lý và hoạt động”

18/05/2017 | 06:00

Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Tổng kết và đánh giá thư viện cấp huyện, cấp xã ở Việt Nam - Mô hình quản lý và hoạt động” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 1888/QĐ-BVHTTDL ngày 11/5/2017.

Ảnh minh họa (Nguồn: thuvienkhanhhoa.gov.vn)

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị - Hội thảo trên.

Dự kiến, Hội nghị - Hội thảo sẽ diễn ra trong tháng 6/2017 tại Thành phố Hà Nội với sự tham gia của 300 đại biểu gồm: lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; đại diện các Bộ, ban, ngành có liên quan, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; lãnh đạo các thư viện tỉnh/thành phố; lãnh đạo các Phòng văn hóa huyện, các thư viện cấp huyện, xã có hoạt động hiệu quả, các chuyên gia chuyên ngành thông tin - thư viện.

Hội nghị - Hội thảo tập trung đánh giá tổng quan về hoạt động và mô hình tổ chức của hệ thống thư viện công cộng cấp huyện, cấp xã, những thành tựu nổi bật đã đạt được; những khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; giải pháp và định hướng phát triển trong thời gian tới và một số mô hình quản lý, hoạt động hiệu quả của các thư viện cấp huyện, xã tiêu biểu.

Bên cạnh đó, dự kiến sẽ có 35 tham luận được trình bày có nội dung đề cập tới công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống thư viện cấp huyện, xã của địa phương; sáng kiến, bài học kinh nghiệm trong xây dựng và phát huy hiệu quả vai trò của thư viện cấp huyện, cấp xã trong phục vụ học tập người dân ở địa phương, xây dựng và nâng cao trình độ nguồn nhân lực thư viện huyện, xã; những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp trong quản lý và tổ chức hoạt động đối với thư viện cấp huyện, cấp xã;…

Kết quả thu thập những ý kiến tại Hội nghị - Hội thảo sẽ làm căn cứ góp phần xây dựng văn bản quản lý hướng dẫn hoạt động thư viện huyện, xã và là cơ sở để xây dựng Dự thảo Luật Thư viện./.

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×