Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương V, khóa XII

19/07/2017 | 14:30

Ngày 19/7/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt của 75 tổ chức Đảng trực thuộc.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phùng Minh Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ cùng hơn 300 đại biểu là Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, cấp ủy của 75 tổ chức Đảng trực thuộc, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục TDTT, Đảng bộ Tổng cục Du lịch, Đảng bộ Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, BTV Công đoàn Bộ, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ.

Đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương truyền đạt tới Hội nghị quan điểm cơ bản
trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị, đề nghị các cán bộ chủ chốt nâng cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên và nghiên cứu tài liệu, cùng thảo luận để nắm vững các nội dung, tư tưởng của Nghị quyết. Sau khi học tập, các cấp ủy cần có sự vận dụng, bám sát thực tiễn cơ sở, xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân người đứng đầu phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao để thực hiện Nghị quyết, thể hiện tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã trực tiếp truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Theo đó, 3 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành vào ngày 03/6/2017 là Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Các Nghị quyết này đều nêu lên những vấn đề cốt yếu đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII của Đảng đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, đại biểu tham dự Hội nghị sẽ có hiểu biết và định hướng rõ hơn về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với từng nội dung cụ thể cũng như những nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 lần thứ XII.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị lần này có ý nghĩa vô cùng to lớn, qua đó giúp cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình hành động cũng như điều kiện đảm bảo để tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII một cách hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại mỗi cơ quan, đơn vị. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Bộ VHTTDL; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc; góp phần làm tốt công tác tư tưởng, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Thủy Trịnh

 

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×