Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ 12

19/04/2018 | 11:55

Sáng 18/4, tại trụ sở Bộ VHTTDL đã diễn ra Hội nghị BHC Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ 12 với sự tham dự của 27/34 đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL. Đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư thường trực Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban thường vụ, đồng chí Phùng Minh Cường đã báo cáo kết quả công tác quý I năm 2018 của Ban thường vụ.

Đồng chí Phùng Minh Cường báo cáo kết quả công tác quý I năm 2018 của Ban thường vụ

Theo đó, Về công tác chính trị tư tưởng, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quý I/2018 Đảng bộ Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng cho cấp ủy và đảng viên Khối Tổng hợp, 08 khối Đảng trực thuộc; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” , “tự chuyển hóa”  trong nội bộ. Triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hướng dẫn số 52 – HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đánh giá chung về công tác này cho thấy Quý I/2018, tư tưởng của hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ ổn định, tích cực triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành và công tác xây dựng Đảng ở cơ quan, đơn vị.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Đã quyết định chuẩn y bổ sung cấp ủy tại 5 đơn vị, kết nạp được 21 quần chúng ưu tú vào Đảng, xét chuyển đảng chính thức cho 38 đảng viên dự bị, đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đối với 3 đảng viên; giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng đến cho 03 đảng viên, chuyển đi cho 37 đảng viên. Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú của 42/75 tổ chức Đảng.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tại Hội nghị

Về công tác cán bộ đã thỏa thuận với Ban cán sự trình Bộ trưởng bổ nhiệm 02 cán bộ cấp vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Đảng ủy Bộ đã ban hành chương trình, kế hoạch, kiểm tra, giám sát năm 2018. Theo đó, Đảng ủy Bộ sẽ kiểm tra, giám sát 8 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Chỉ đạo UBKT Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai Kết luận số 162-KL/ĐUK ngày 26/12/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương…

Toàn cảnh Hội nghị

Về Giải quyết đơn thư, xử lý kỷ luật đảng, quý I/2018 Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nhận được 08 đơn thư phản ánh, tố cáo và đã chuyển các đơn vị giải quyết theo thẩm quyền.  

Bên cạnh đó, tại Hội nghị, đồng chí Phùng Minh Cường cũng báo cáo về công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và công tác Văn phòng cấp ủy.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã đồng ý, thống nhất cao với Báo cáo kết quả công tác quý I năm 2018 của Ban thường vụ.

Hội nghị đã nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 với các nội dung công tác cụ thể như: Tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ

Cũng tại Hội nghị đã tiến hành đề cử và bầu cử bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ của Đảng ủy Bộ VHTTDL. Theo đó đồng chí Bùi Văn Định, chức vụ công tác hiện nay là Phó Ban tổ chức Đảng ủy Bộ được bầu bổ sung vào Ủy viên Ban chấp hành với số phiếu 100%. Còn đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ với số phiếu 100% .

Công bố kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Phùng Minh Cường mong Hội nghị phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những mặt còn khó khăn tồn tại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Với kết quả bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ tại Hội nghị sẽ hoàn tất hồ sơ để chuẩn y kết quả.

Hà Anh, ảnh: Minh Khánh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×