Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ 11

29/12/2022 | 18:16

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11. Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì Hội nghị.

Hội nghị lần này tập trung vào các nội dung xin ý kiến Ban chấp hành: Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Bộ; Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác kiếm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Bộ; Dự thảo Báo cáo các hoạt động của Ban Thường vụ Quý 4/2022; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ năm 2022; Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022; Dự thảo Chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy Bộ; Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm của 2023 của Đảng ủy Bộ.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ XI - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 nhận định, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, toàn Ngành VHTTDL triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chủ đề công tác năm 2022 của Ngành: "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ".

Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dần sôi động trở lại, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng, phát huy. Thể dục, thể thao được quan tâm đầu tư, công tác tổ chức SEA Games 31 được thực hiện chu đáo, an toàn, thành công.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2022.

Năm 2022, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc thực hiện việc học tập, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 Khóa XIII đến toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ; tổ chức tốt 10 Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; tổ chức 02 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đến các cấp ủy trực thuộc đảm bảo mục đích, yêu cầu, nghiêm túc, hiệu quả và an toàn và hiệu quả,

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Bộ Khối, Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Bộ để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá bằng việc xây dựng chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai hoàn thành kế hoạch công tác năm 2022 của Bộ trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ XI - Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì Hội nghị.

Cùng với đó, lãnh đạo các tổ chức đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động và từng bước đưa hoạt động của cấp ủy đi vào nề nếp, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; việc sơ kết tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định; Chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện việc quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Thực hiện tốt việc quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo chất lượng và số lượng.

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tích cực đổi mới nâng cao chất lượng chi bộ; sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước có nề nếp, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy có nhiều chuyển biến, đã tích cực, chủ động hơn.

Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và thủ trưởng cơ quan đơn vị.

Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã chuẩn y kết nạp 63 quần chúng ưu tú vào đảng; xét chuyển đảng chính thức cho 31 đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt đảng đi đối với 108 đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng đến 31 đảng viên; cấp 119 giấy chứng nhận cho quần chúng ưu tú; xây dựng và ban hành Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 12/4/2022 của Đảng ủy Bộ về "Kế hoạch Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025"; Hướng dẫn số 39-HD/ĐU của Đảng ủy Bộ về Hướng dẫn công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030…

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh (bên trái) và Ủy viên Ban thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nguyễn Thị Hạnh (bên phải) báo cáo tại Hội nghị

Tuy nhiên, Công tác xây dựng Đảng ở một số tổ chức Đảng còn có hạn chế, đặc biệt là Khối doanh nghiệp, hiện có một số cấp ủy còn chậm xây dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; việc tuyên tuyền, quán triệt nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 Khóa XIII có đơn vị còn chậm, việc đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Khóa XIII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng chưa đều…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2022. Những ý kiến đóng góp vào các Dự thảo Báo cáo tổng kết sẽ được bổ sung, hoàn thiện cho hội nghị tổng kết sắp tới.

Bí thư Đảng ủy Tạ Quang Đông đề nghị, trong năm 2023, những mặt còn hạn chế sẽ được khắc phục, đồng thời đẩy mạnh các mặt đã đạt được, hoàn thiện hơn nữa nội dung sinh hoạt định kỳ. Các trưởng khối tăng cường công tác giám sát, tham gia các cuộc họp chi bộ trong khối để công tác Đảng ổn định, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời trong năm 2023 hoàn thành công tác chính trị của Bộ cùng những nhiệm vụ được giao với tinh thần đoàn kết, nỗ lực hơn nữa - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Hà Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×