Đặt câu hỏi, góp ý

+ Đặt câu hỏi

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Độc giả: Đặng Thanh Huyền - Lào Cai
04/05/2018

Sau khi được Bộ VHTTDL đồng ý về chủ trương lập dự án tu bổ di tích quốc gia, UBND tỉnh giao cho cơ quan nào chủ trì lựa chọn đơn vị đủ điều kiện năng lực hành nghề để lập dự án là phù hợp (UBND huyện nơi có di tích quốc gia hay là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Trả lời:

Về vấn đề bạn hỏi, Cục Di sản văn hóa trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 Luật xây dựng, việc lựa chọn, ký kết với nhà thầu tư vấn để lập, quản lý dự án thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư dự án do Người quyết định đầu tư (Quy định tại điều 60 Luật xây dựng) quyết định trước khi lập dự án hoặc khi phê duyệt dự án.

Như vậy, sau khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý về chủ trương lập dự án tu bổ di tích quốc gia, ở trường hợp này Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo hoặc lựa chọn Chủ đầu tư dự án theo quy định của Luật xây dựng và Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện nội dung nói trên.

Trân trọng./.

04/05/2018 13:56

Độc giả: Vũ Đại Dương - Hạ Long - Quảng Ninh
26/04/2018

Kính gửi bộ VHTTDL - trích khoản 2 điều 20 trong thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL có ghi : -2 Chứng nhận đã qua kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp theo quy định tại khoản 2 mục III Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 có giá trị theo thời hạn ghi trên Chứng nhận để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. - vậy chứng chỉ HSK 4 của tôi được cấp ngày 3/12/2017 có nghĩa là cấp trước ngày 1/1/2018 cũng phù hợp với quy định tại khoản 2 mục III Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL . Tại sao khi tôi đi nộp hồ sơ để xin cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế vẫn phải bổ sung HSKK trung cấp, trong khi hồ sơ của tôi hoàn toàn đủ điều kiện theo khoản 2 Điều 20 : quy định chuyển tiếp thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL Rất mong bộ VHTTDL có câu trả lời hợp lý vì theo tôi được biết 1 năm tại Việt Nam trường đại học Bắc Kinh Trung Quốc tổ chức thi cấp chứng chỉ HSKK rất ít và chỉ theo thời gian cố định . Hiện tại bây giờ tôi muốn tham gia thi để cấp chứng chỉ rồi hoàn thiện hồ sơ xin cấp thẻ HDV du lịch quốc tế thì thời gian phải chờ rất lâu ! Cảm ơn bộ DLVHTT đã tiếp nhận ý kiến của người dân !

Trả lời:

Về vấn đề bạn hỏi, Tổng cục Du lịch cung cấp nội dung trả lời như sau:

1. Về Chứng nhận đã qua kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ

Khoản 2 mục III Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 33 Nghị định số 92/2007/NĐ- CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch 2005 bao gồm 2 loại cơ bản sau:

(1) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 điểm hoặc IELT 5.5 điểm hoặc TOEIC 650 đim trở lên, hoặc chứng chỉ tương đương đi với các ngoại ngữ khác.

Tổng cục Du lịch đã ban hành Công văn số 290/TCDL-LH ngày 29/3/2012 về hướng dẫn các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc chấp thuận chứng chỉ ngoại ngữ trong quá trình thẩm định hồ sơ, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế cho công dân, trong đó hướng dẫn chấp thuận chứng chỉ công nhận năng lực sử dụng tiếng Trung cấp độ 4 tương đương trình độ B2 Khung năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu.

(2) Chứng nhận đã qua kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thm quyền cấp.

Triển khai quy định của Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL, Tổng cục Du lịch đã thẩm định và ủy quyền cho Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn (đơn vị trực tiếp triển khai là Trung tâm ngoại ngữ và Hợp tác đào tạo) là đơn vị duy nhất tổ chức các kỳ kiểm tra, cấp chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Như vậy, chứng chỉ HSK của bạn thuộc quy định tại điểm (1) nêu trên, không phải là Chứng nhận đã qua kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp theo quy định tại khoản 2 mục III Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL, theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chứng chỉ HSK của bạn không thuộc quy định chuyển tiếp.

2. Về Chứng chỉ HSKK

Tại Việt Nam, có nhiều cơ sở đào tạo có chức năng đào tạo và tổ chức thi cấp chứng chỉ HSKK. Thời gian thi cấp chứng chỉ được các cơ sở đào tạo tổ chức thành nhiều đợt trong năm. Bạn có thể liên hệ với một trong các cơ sở đào tạo sau:

- Đại học Hà Nội

- Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Đại học Thái Nguyên

- Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế    

- Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

Đề nghị Bạn chủ động tìm hiểu thông tin, đăng ký và tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, đáp ứng điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế theo quy định của Luật Du lịch 2017.

Trân trọng./.

 

23/05/2018 15:42

Độc giả: Kim Jin Hwan - 28-A F, Tòa nhà Lotte Center Ha Noi, 54 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
20/04/2018

Kính chào Quý Cơ quan chức năng Việt Nam. Gần đây, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam được biết một trường hợp tranh cãi về việc đánh giá sao khách sạn ở thành phố Đà Nẵng và muốn trao đối với Quý cơ quan về vấn đề này. Nội dung cụ thể như sau: Hiện nay, có một khách sạn mạng tên SBH Risemount Premier Resort Da nang (địa chỉ: 120 Nguyễn Văn Thoại, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang được quảng cáo thông qua một công ty du lịch Hàn Quốc rằng khách sạn này được đánh giá 5 sao theo đúng pháp luật của Việt Nam. Liên quan đến khách sạn nêu trên, Đại sứ quán kính đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin về Quý cơ quan đã đánh giá khách sạn này bao nhiêu sao và tiêu chuẩn về việc đánh giá sao các khách sạn trên Việt Nam (nếu có).

Trả lời:

Về vấn đề bạn nêu, Tổng cục Du lịch trả lời như sau:

Khách sạn SBH Risemount Premier Resort Đà Nẵng, đại chỉ tại 120 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã được Tổng cục Du lịch tổ chức thẩm định hạng 5 sao vào ngày 18 tháng 7 năm 2017. Kết quả thẩm định được thông báo tới khách sạn tại Công văn số 864/TCDL-KS ngày 28 tháng 7 năm 2017 và Công văn số 48/TCDL-KS ngày 16 tháng 1 năm 2018 của Tổng cục Du lịch. Theo đó, khách sạn SBH Risemount hiện đang hoàn thiện một số hạng mục theo yêu cầu để được chứng nhận hạng 5 sao.

Việc đánh giá, xếp hạng khách sạn tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Du lịch năm 2017, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tiêu chuẩn Việt Nam số 4391:2015 (TCVN 4391:2015) về tiêu chuẩn khách sạn.

Trân trọng./.

 

20/04/2018 14:39

Độc giả: Lê Thị Thảo Duyên
11/04/2018

Kính gửi Bộ VH - TT - DL Việt Nam, Tôi mong nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ Bộ về các thủ tục, giấy tờ, thời gian và địa điểm để hoàn thành các thủ tục cho du khách nước ngoài có thể du lịch lên đảo, ví dụ đảo Nam Du, Hải Tặc, Hòn Sơn, Phú Quốc. Xin cảm ơn Bộ và mong nhận được tư vấn!

Trả lời:

Về vấn đề bạn hỏi, Tổng cục Du lịch trả lời như sau:

1. Tại Khoản 1 và Khoản 3; Điều 11. Luật Du lịch 2017 – Quyền của khách du lịch có quy định như sau:

- Khách du lịch có quyền sử dụng dịch vụ du lịch do tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cung cấp hoặc tự đi du lịch.

- Khách du lịch được tạo điều kiện thuận lợi về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hải quan, lưu cư trú, đi lại trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Đối chiếu với các điều khoản đã nêu trên thì khách du lịch nước ngoài có thể du lịch ra đảo tự túc hoặc thông qua chương trình du lịch của các Công ty lữ hành quốc tế.

2. Ngoài ra, đối với các thủ tục, giấy tờ, thời gian và địa điểm để hoàn thành các thủ tục cho du khách nước ngoài đi du lịch lên đảo cần lưu ý và tuân thủ những quy định pháp luật khác liên quan đến quản lý về hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Khoản 1, Điều 7. Người nước ngoài thường trú, tạm trú ở Việt Nam khi đến khu vực biên giới biển hoặc đến các đảo, quần đảo (trừ khu du lịch, dịch vụ, khu kinh tế) phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hợp lệ và có thị thực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp (trừ trường hợp được miễn thị thực), giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam và giấy phép vào khu biên giới biển của Công an cấp tỉnh nơi người đó thường trú, tạm trú hoặc Công an cấp tỉnh nơi đến cấp; trường hợp ở qua đêm phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở lưu trú để đăng ký lưu trú tại Công an cấp xã sở tại.

- Khoản 2, Điều 7. Cơ quan, tổ chức Việt Nam đưa người nước ngoài vào khu vực biên giới phải có Giấy giới thiệu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời phải thông báo bằng văn bản cho Công an, Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh nơi đến biết trước ít nhất 24 giờ; trường hợp người nước ngoài đi trong đoàn đại biểu, đoàn cấp cao vào khu vực biên giới biển, cơ quan, tổ chức của Việt Nam (cơ quan, tổ chức mới hoặc làm việc với đoàn) phải thông báo bằng văn bản cho Công an, Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh nơi đến biết trước ít nhất 12 giờ.

3. Đề nghị Khách du lịch hoặc Công ty lữ hành tổ chức chương trình ra đảo liên hệ với Sở Quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương nơi có đảo để cập nhật thông tin về khu vực đảo dự kiến đến có thuộc diện khu vực biên giới biển phải áp dụng các quy định của Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 hay không. Danh sách các Sở Quản lý du lịch tại các địa phương được đăng tải trên trang Web của Tổng cục Du lịch (http://vietnamtourism.gov.vn).

 

 

 

15/05/2018 16:00

Độc giả: Ngô Trần Hùng - Trung tâm VHTT-TT huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
19/03/2018

Thực trạng Trung tâm Văn hóa thông tin, Thể thao cấp huyện, đặc biêt là các huyện miên núi, trung du về cơ sở vật chất thiếu thốn, cũ kỹ, lạc hậu thiếu sự quan tâm đầu tư; Về chế độ tiền lương thấp không có phụ cấp, đòi sống viên chức gặp nhiều khó khăn. Rất mong Bộ VHTT&DL, cấp có thẩm quyền nên đề ra chính sách, quy định phù hợp với thực tế về loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, tùy theo từng cấp, vùng, miền để tạo công bằng trong các chế độ phụ cấp, đảm bảo đời sống cho người lao động trong giai đoạn vật giá hiện nay. Hơn nữa, để động viên khích lệ đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập này thật sự yên tâm công tác, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn nhằm phát triển sự nghiệp theo đúng quan điểm của Đảng “ Văn hóa là nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế xã hội” đưa xã hội ngày càng phát triển đi lên. KÍnh mong sự quan tâm của Bộ VHTT& DL.

Trả lời:

Về vấn đề bạn nêu, Cục Văn hóa cơ sở có ý kiến như sau:

1. Về cơ sở vật chất của Trung tâm văn hóa – Thể thao cấp huyện

Bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của địa phương đối với Trung tâm văn hóa – Thể thao cấp huyện, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020 đã quan tâm đề xuất hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho các Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp huyện. ưu tiên các tỉnh vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo.

2. Về chế độ tiền lương và phụ cấp cho viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp huyện:

Hiện nay tiền lương của viên chức, người lao động được chi trả theo mức chi của ngân sách nhà nước phân bổ cho địa phương hàng năm. Vì vậy, chế độ tiền lương thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Bình Định. Nhiều đại phương đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc thi, hội diễn lấy kinh phí chi trả phụ cấp cho viên chức, người lao động, đảm bảo đời sống cho người lao động yên tâm công tác (Ví dụ: Trung tâm văn hóa – Thể thao huyên Quỳnh Phụ, Thái Bình; Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Mỹ Lộc, Nam Định). Vì vậy, đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện Hoài Ân chủ động đề xuất với Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo Phòng Văn hóa và xây dựng kế hoạch hoạt động để phát huy được vai trò của một đơn vị sự nghiệp công lập.

Trân trọng./.

19/04/2018 14:13

Độc giả: Trần Văn bảo - Quảng binh
17/03/2018

Gần đây trên Facebook xảy ra tình trạng nhiều người live stream mê tính dị đoan xem bói làm mất trật tự, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, tôi góp ý kiến đề nghị Bộ vhtttt,ngan chan việc làm này để không mê tính dị đoan lan rộng

Trả lời:

Về vấn đề bạn nêu, Cục Văn hóa cơ sở có ý kiến như sau:

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trân trọng cảm ơn ý kiến của bạn đọc đã quan tâm về việc ngăn chặn những hành vi mê tín dị đoan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo và các văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các địa phương để thực hiện. Về nội dung phát tán thông tin xem bói trên mạng internet, đề nghị quý bạn đọc kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông để được giải đáp.

CTTĐT (29/3/2018 10h:35)

 

 

29/03/2018 10:21

Độc giả: Đặng Hoàng Giáp - 1194/61 Láng Thượng Đống Đa Hà Nội
07/03/2018

Cho em hỏi thì cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa tại Hà Nội vì sao lại tạm gác và gác lâu vậy ạ. Như vậy thì các hướng dẫn viên 2018 biết làm thế nào để chạy tour tuyến

Trả lời:

Về vấn đề bạn nêu, Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chuyển nội dung đến các dơn vị có liên quan và nhận được phúc đáp như sau:

Sở Du lịch thành phố Hà Nội:

Thực hiện Luật Du lịch số 09/2017/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 19/6/2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn tồn tại những khó khăn vướng mắc chưa đủ cơ sở để Sở Du lịch triển khai thực hiện các thủ tục hành chính, trong đó có việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định mới của Luật Du lịch 2017, cụ thể:

1. Đối với cấp, đổi, cấp lại thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa, hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên tại địa điểm.

1.1. Đối với cấp, đổi, cấp lại thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa, hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Là thủ tục hành chính đã thực hiện và áp dụng mức thu phí được quy định tại Thông tư số 177/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 áp dụng cho Luật Du lịch số 44/2005/QH11 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2001 với mức phí là 650.000/1 thẻ hướng dẫn viên. Tuy nhiên, căn cứ vào Thông tư số 06/2017TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Theo đó quy định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu phôi thẻ mới có chi tiết khác với mẫu phôi thẻ đang sử dụng. Hiện nay chưa có quy định về mức thu phí đối với việc cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, hướng dẫn viên du lịch quốc tế theo Luật Du lịch số 09/2017/QH14.

1.2. Đối với thẻ hướng dẫn viên tại điểm.

Là thủ tục hành chính mới chưa có Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định về mức thu phí, lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Tổng cục Du lịch:

Đến thời điểm hiện nay, các văn bản quy định chi tiết Luật, văn bản triển khai thi hành pháp luật về du lịch đã được ban hành, bao gồm:

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, có hiệu lực từ ngày 01/2/2018;

-Thông tư số 06/2017TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

- Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện của người khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018;

- Quyết định số 92/QĐ-TCDL ngày 12/3/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành quy định về cấu trúc và dung lượng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Như vậy các thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch đã được quy định chi tiết và đầy đủ trong Luật Du lịch và các văn bản quy định chi tiết. Theo quy định của Luật Du lịch: phí, lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Đến nay, Tổng cục Du lịch chưa nhận được văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phí, lệ phí trong lĩnh vực du lịch.

Trân trọng!

13/04/2018 16:55

Độc giả: Nguyễn Hoàng Bảo Ngân
08/01/2018

Công ty tôi là công ty 100% vốn Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực lữ hành quốc tế. Hiện công ty tôi muốn mở văn phòng đại diện tại Hà Lan. Hiện công ty tôi đã có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Vậy, công ty tôi có cần thực hiện thủ tục xin giấy phép gì trước khi mở văn phòng tại Hà Lan hay không? Rất mong nhận được câu trả lời của quý bộ. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Về vấn đề bạn hỏi, Tổng cục Du lịch trả lời như sau:

   - Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và ngoài nước (Điều 46, Luật Doanh nghiệp).

   - Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Điều 33, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp).

   - Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp thông báo bằng văn bản đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo mẫu II-23 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT (Điều 6, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp).

31/01/2018 16:05

Độc giả: Đặng Hữu Thắng - Tp. Long Xuyên, An Giang
16/02/2017

Tại Khoản 4, điều 16, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực VHTTDL và quảng cáo có quy định xử phạt hành vi sử dụng thiết bị báo động không đúng quy định. Vậy, cho tôi hỏi: hành vi sử dụng thiết bị báo động như thế nào là không đúng quy định. Trường hợp: Kinh doanh Karaoke sử dụng thiết bị báo động như đèn, chuông đặt tại quầy lễ tân để đối phó cơ quan chức năng thì có bị xử phạt không?

Trả lời:

Về vấn đề bạn hỏi, Cục Văn hóa cơ sở trả lời như sau:

Hoạt động kinh doanh karaoke không được phép sử dụng các thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cơ sở kinh doanh karaoke sử dụng thiết bị báo động đối phó sẽ áp dụng xử lý vi phạm theo quy định tại khoản 4, Điều 16 Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

16/02/2017 00:00

Độc giả: Nguyễn Minh Tân - Tháp Mười, Đồng Tháp
16/02/2017

Hiện nay, tại địa phương xuất hiện loại hình kinh doanh karaoke di động (sử dụng dàn âm thanh, đĩa hát karoke để phục vụ cho người dân khi có nhu cầu). Xin hỏi: Loại hình kinh doanh này có được đăng ký kinh doanh hay không? có thể quản lý theo văn bản quy phạm pháp luật nào? Khi các cơ sở kinh doanh karaoke di động hoạt động gần cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện thì có thể xử lý theo Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo được không?

Trả lời:

Về vấn đề bạn hỏi, Cục Văn hóa cơ sở trả lời như sau:

Đây là hính thức kinh doanh dịch vụ cho thuê. Đề nghị cơ sở kinh doanh đăng ký kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Đối với các cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện thì có thể xử lý theo các văn bản đã được quy định sau:

- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy và chữa cháy; Phòng chống bạo lực gia đình;

- Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy chuẩn quốc gia về môi trường.

 

16/02/2017 00:00