Đặt câu hỏi, góp ý

+ Đặt câu hỏi

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Độc giả: nguyễn thị huế - 30 Lý Tự trọng Hồng bàng hải phòng
13/04/2023

Kính gửi: Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Hiện nay, cơ quan chúng tôi đang lập dự án Xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh mà chúng tôi tổng hợp được, quy mô xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh cụ thể như sau: 1. Tượng đài thuộc nhóm A1. 2. Tượng đài thuộc nhóm A2. 3. Tượng đài thuộc nhóm B1. 4. Tượng đài thuộc nhóm B2. Tuy nhiên không có Văn bản nào quy định kích thước tượng đài cụ thể của từng nhóm A1, A2, B1, B2 nêu trên. Để có cơ sở lập Dự án Xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với quy định hiện hành, kính đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn, cung cấp thông tin quy định về kích thước cụ thể của tượng đài thuộc nhóm A1, A2, B1, B2. Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có ý kiến như sau:

Việc xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng được quy định tại Chương IV Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

13/04/2023 14:08

Độc giả: Công ty TNHH Dược Phẩm Trang Thiết Bị Y Tế TD - 44112 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P5 QUẬN 3 TP HCM
03/04/2023

Thưa quý cơ quan, Hiện tại công ty chúng tôi đang làm thủ tục hải quan cho lô hàng hóa nhập khẩu khai báo là Đĩa CD/DVD chứa phần mềm ứng dụng để lưu trữ và xử lý dữ liệu dùng trong hệ thống lưu trữ trung tâm của bệnh viện (khai báo mã HS:85234919) và được Hải quan yêu cầu xin cấp phép theo thông tư 24/2018/TT-BVHTTDL do mã HS code nằm trong danh mục quản lý xin cấp phép của thông tư. Vậy xin quý cơ quan hướng dẫn giúp công ty chúng tôi thủ tục và nơi xin cấp phép. Xin trân thành cảm ơn.

Trả lời:

1. Theo quy định của pháp luật chuyên ngành về nguyên tắc giải quyết thủ tục nhập khẩu hàng hóa văn hóa, cơ quan văn hóa có thẩm quyền xem xét trả lời việc nhập khẩu hàng hóa căn cứ trên hồ sơ nhập khẩu hàng hóa cùng với kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu do tổ chức, cá nhân nhập khẩu.

2. Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, Thông tư số 28/2014/TTBVHTTDL ngày 31/12/2014 quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 11/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL, Thông tư số 24/2018/TT-BVHTTDL ngày 23/8/2018 ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và các văn bản quản lý chuyên ngành có liên quan, về nguyên tắc quản lý chuyên ngành, trường hợp nếu Công ty và cơ quan hải quan giải quyết thủ tục nhập khẩu hàng hóa đối chiếu với hồ sơ và thực tế hàng hóa nhập khẩu của Công ty xác định hàng hóa nhập khẩu không chứa, ghi dữ liệu, nội dung, hình ảnh, âm thanh vui chơi giải trí, các loại hình trò chơi điện tử, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, ca múa nhạc, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh và các nội dung văn hóa khác quy định tại các văn bản pháp luật trên thì mặt hàng đó không thuộc phạm vi quản lý hàng hóa chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 3. Đề nghị Công ty làm việc với cơ quan hải quan và các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có), xác định loại hình mặt hàng Công ty nhập khẩu để thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

03/04/2023 17:04

Độc giả: Lê Minh Đức - Lô CN1 KCN Phúc Sơn Phường Ninh Sơn Thành phố Ninh Bình Tỉnh Ninh Bình Việt Nam
27/03/2023

Kính thưa Bộ văn hóa, thể thao và du lịch. Tôi hiện đang sở hữu 1 bộ sưu tập gồm hơn 30 cổ vật gốm sứ trung quốc (Gồm bát, đĩa, bình..) đây là tài sản được truyền lại từ thời ông nội tôi để lại qua 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống mỹ, có 1 số còn lành lặn nguyên vẹn, có 1 số bị sứt mẻ nhưng vẫn được tôi bảo tồn tới ngày nay. Theo lời bố tôi chia sẻ thì đa phần là cổ vật từ thời Càn Long, 1 số đồ theo tôi tìm hiểu thì là đồ ký kiểu. Tôi có đọc các thông tin trên các Website điện tử thì nên đăng ký quyền sở hữu số cổ vật trên. Vậy tôi cần làm thủ tục như nào, khi được chứng nhận cổ vật tôi có những quyền hạn gì và lệ phí khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ vật là bao nhiêu?

Trả lời:

Cục Di sản văn hóa trả lời như sau:

1. Về thủ tục:

- Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT ngày 19 tháng 2 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được niêm yết công khai tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (link: https://bvhttdl.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/1437.htm), Trang thông tin điện tử Cục Di sản văn hóa (Website: dsvh.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tục hành chính đã được phân cấp cho địa phương. Vì vậy, đề nghị bạn đọc liên hệ trực tiếp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về lệ phí: Hiện tại không có quy định về lệ phí xin cấp chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

3. Quyền của tổ chức, cá nhân sau khi được chứng nhận đăng ký cổ vật được quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009, cụ thể:

"3. Tổ chức, cá nhân sở hữu di vật, cổ vật đã đăng ký có các quyền sau đây:

a) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật; được giữ bí mật thông tin về di vật, cổ vật đã đăng ký, nếu có yêu cầu; 

b) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch hướng dẫn nghiệp vụ, tạo điều kiện bảo vệ và phát huy giá trị di vật, cổ vật"

27/03/2023 13:30

Độc giả: Tran - Số 121 phố Kim Ngưu Hà Nội
21/03/2023

Doanh nghiệp chúng tôi dự định nhập khẩu các máy và bộ điều khiển trò chơi video theo mã HS 95.04. Tuy nhiên, mặt hàng này nằm ở cả Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép tại Phụ lục 2 và Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu tại Phụ lục 6 tại Thông tư số 24/2018/TT-BVHTTDL. Vậy cho hỏi hàng hóa được nhập khẩu nếu có giấy phép hay bị cấm nhập khẩu? Việc sử dụng 2 danh mục được hiểu như thế nào? Cảm ơn Quý bộ.

Trả lời:

1. Theo quy định của pháp luật chuyên ngành, về nguyên tắc giải quyết thủ tục nhập khẩu hàng hóa văn hóa, cơ quan văn hóa có thẩm quyền xem xét trả lời việc nhập khẩu hàng hóa căn cứ trên hồ sơ nhập khẩu hàng hóa cùng với kiểm tra điều kiện, thẩm định nội dung văn hóa, vui chơi giải trí… của hàng hóa trên thực tế do tổ chức, cá nhân nhập khẩu.

2. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu xác định theo mã số HS hàng hóa quy định tại 06 Phụ lục (Danh mục) kèm theo Thông tư số 24/2018/TTBVHTTDL ngày 23/8/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ sở để xác định mã hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, nhập khẩu theo điều kiện hay xuất khẩu theo điều kiện thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa. Danh mục này đã được xác định thống nhất theo mã số hàng hóa quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Còn về nguyên tắc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và thủ tục thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu đối với các hàng hóa thuộc Danh mục trên thì thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, đối với câu hỏi của bạn đọc về mặt hàng nhập khẩu hàng hóa là "các máy và bộ điều khiển trò chơi video" xác định theo mã HS 9504 quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BVHTTDL, nếu hàng hóa có cài đặt, chứa nội dung, hình ảnh, âm thanh vui chơi giải trí, văn hóa… thì nguyên tắc xác định hàng hóa đó thuộc danh mục Phụ lục nào sẽ căn cứ vào loại hình và nội dung của hàng hóa đó. Cụ thể:

- Các mã hàng hóa chuyên ngành văn hóa có mã HS thuộc Danh mục Phụ lục 6 (cấm nhập khẩu) nếu sản phẩm văn hóa đó có nội dung vi phạm hoặc đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm phổ biến lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc vi phạm các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan quy định tại Điều 6 Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDLvà hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu theo quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan.

- Các mã hàng hóa chuyên ngành văn hóa có mã HS thuộc Danh mục Phụ lục 6 (cấm nhập khẩu) nếu sản phẩm văn hóa đó có nội dung vi phạm hoặc đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm phổ biến lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc vi phạm các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan quy định tại Điều 6 Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL hoặc thuộc danh mục cấm nhập khẩu theo quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan. 

- Các mã hàng hóa chuyên ngành văn hóa có mã HS thuộc Phụ lục 2 (nhập khẩu theo giấy phép) khi thương nhân nhập khẩu vào Việt Nam để phổ biến, lưu hành và kinh doanh, căn cứ vào loại hình nội dung mặt hàng, hình ảnh, âm thanh vui chơi giải trí, các loại hình trò chơi điện tử, nghệ thuật biểu diễn, ca múa nhạc, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh hay các nội dung văn hóa khác để xác định nguyên tắc quản lý và thủ tục nhập khẩu tương ứng đối với mặt hàng đó đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL.

21/03/2023 13:02

Độc giả: Nông Thùy Dương - Trung tâm văn hóa và truyền thông Thạch An
15/03/2023

Thưa quý cơ quan! Tôi là viên chức hiện nay đang công tác tại Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện. Năm 2008 tôi được nhận vào công tác tại Đài truyền thanh truyền hình huyện với ngạch TUYÊN TRUYỀN VIÊN, mã ngạch 17.178. Cho đến thời điểm hiện tại tôi đã công tác được 14 năm. Nhằm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tôi đã theo học theo hình thức vừa học vừa làm tại trường Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội chuyên ngành báo chí và đã có bằng Đại học vào năm 2018. Những viên chức như tôi tại các Trung tâm văn hóa và truyền thông, hiện nay đang thực hiện nhiệm vụ phụ trách thu thập xử lý thông tin, ghi hình, viết tin, bài, sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phản ánh những tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Đây là đội ngũ ở cơ sở, gần dân, sát dân, hăng hái thâm nhập thực tế, kịp thời đưa tin về các sự kiện nổi bật, các vấn đề bức xúc, tham gia phát hiện và nêu gương điển hình tạo sự lan tỏa, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền chưa có quy định dự thi hoặc xét nâng ngạch cho các đối tượng này để hưởng lương đại học.Tôi rất mong Quý Bộ xem xét đối tượng viên chức này và sớm có hướng dẫn thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp để bảo đảm quyền lợi cho người lao động yên tâm công tác. Tôi xin cảm ơn

Trả lời:

Vụ Tổ chức cán bộ có ý kiến trả lời như sau:

 Ngày 21/02/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện để ban hành Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật (dự kiến ban hành trong Tháng 3/2023).

15/03/2023 15:07

Độc giả: Hoàng Nhung - Đường Ao Sen Phường Mộ Lao Quận Hà Đông thành phố Hà Nội Việt Nam
13/03/2023

Xin chào lãnh đạo Quý Bộ, Chúng tôi đang làm hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả. Chúng tôi đã nộp hồ sơ online tại trang web dịch vụ công của quý bộ sau đó mang nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký theo các nội dung quy định của Luật số: 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 202, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên hiện hồ sơ chưa được bộ phận một cửa tiếp nhận, bộ phận 1 cửa chỉ hướng đẫn sửa 1 số nội dung trên các văn bản nhưng sau khi sửa và nộp lại lần 2 thì lại tiếp tiếp tục yêu cầu sửa các nội dung khác trên hồ sơ. Vì vậy chúng tôi muốn hỏi có luật/ nghị đinh/ thông tư nào quy định về mẫu văn bản trong hồ sơ đăng ký để tránh việc phải chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần. Trân trọng cảm ơn và mong nhận được trả lời của Quý Bộ.

Trả lời:

Cục Bản quyền tác giả xin trả lời như sau:

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại Khoản 2, Điều 59 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009, năm 2019, năm 2022 và Thông tư số 08/2016-TT-BVHTTDL ngày 02/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức có thể truy cập website http://www.cov.gov.vn để tải Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan.

Trong trường hợp có thắc mắc về hồ sơ Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, bạn Hoàng Nhung vui lòng liên hệ số hotline: 024.3.8234.304 của Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan – Cục Bản quyền tác giả để được trợ giúp.

13/03/2023 09:19

Độc giả: Đỗ thị hương - Xã Eakly huyện Krong Pắc tỉnh Đăk Lăk
10/03/2023

Bộ VHTT cho tôi hỏi: tôi hiện đang làm nhân viên thư viện một trường cấp 2. Tôi đã học xong đại học năm 2013 và học chức danh nghề nghiệp hạng 3 năm 2019. Tôi rất mong muốn được thăng hạng từ hạng IV sạng hạng III. Vậy bên giáo dục sẽ giải quyết cho tôi hay bên sở văn hoá thông tin ạh.

Trả lời:

Vụ Tổ chức cán bộ trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Nghị định số 115/2020/NĐ-CP) quy định phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề trong cùng lĩnh vực, theo đó các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định về chỉ tiêu thăng hạng và tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng III và hạng IV. 

Khoản 4 Điều 65 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng III, hạng IV đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý. 

Bạn đang làm nhân viên thư viện một trường cấp 2, việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III của bạn do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi bạn công tác quyết định.

10/03/2023 09:09

Độc giả: DƯƠNG VĂN THẾ - TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH BẮC KẠN
01/03/2023

Giữa năm 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Dự thảo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức tuyên truyền viên văn hóa thuộc chuyên ngành văn hóa cơ sở. Sau 01 thời gian lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng nhưng chưa thấy ban hành Thông tư chính thức để viên chức ở các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện, thành phố đang giữ ngạch Tuyên truyền viên (mã số 17.178) được xét hoặc thi thăng hạng lên ngạch Tuyên truyền viên chính (mã số 17.177). Để đảm bảo các quyền lợi cho các viên chức đang giữ ngạch Tuyên truyền viên được xét hoặc thi thăng hạng lên Tuyên truyền viên chính. Tôi kính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm ban hành Thông tư chính thức để các viên chức ở cơ sở đỡ thiệt thòi và an tâm công tác. Tôi xin chân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Xin trả lời như sau:

Ngày 07/7/2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở. Theo đó, viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở có hai nhóm chức danh là phương pháp viên và hướng dẫn viên văn hóa.

Liên kết đăng tải văn bản: https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-quan-ly/110246.htm

Ngày 21 tháng 02 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa

Liên kết đăng tải văn bản: https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-quan-ly/110559.htm

01/03/2023 11:16

Độc giả: Hoa Mai - Thành phố Hồ Chí Minh
20/02/2023

Xin chào Quý Bộ! Chúng tôi đang có một lô hàng mã hs 9508 ( đã qua sử dụng),thuộc phụ lục IV TT 24/2018/TT-BVHTTDL và cũng thuộc Phụ lục VI, vậy hàng của chúng tôi thực hiện theo phụ lục nào, phụ lục VI quy định hàng cấm nhập khẩu, có được hiểu là cấm nhập khẩu hàng đã qua sử dụng không? Vậy mong quý Bộ hướng dẫn tư vấn. Xin trân trọng cám ơn!

Trả lời:

Vụ Kế hoạch, Tài chính có ý kiến như sau:

Đối với mặt hàng mã HS 9508 quy định tại Thông tư số 24/2018/TTBVHTTDL ngày 23/8/2018 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, việc nhập khẩu hàng hóa thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý ngoại thương, Điều 9 Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cụ thể Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL quy định: “Điều 9. Đồ chơi trẻ em 1. Phải đảm bảo mới 100%; chưa qua sử dụng. 2. Đảm bảo chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em theo quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN. 3. Có nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến giáo dục, phát triển nhân cách, không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, không vi phạm các quy định tại Điều 6 của Thông tư này. Đồ chơi trẻ em đáp ứng các điều kiện nêu trên được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Thủ tục nhập khẩu thực hiện tại cơ quan hải quan.” Như vậy theo các văn bản pháp luật quy định nêu trên, hàng hóa mã HS 9508 đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu vào Việt Nam.

20/02/2023 14:35

Độc giả: Vũ Diệp Khanh
18/01/2023

Xin kính chào Quý lãnh đạo của Bộ Văn Hóa thể thao và du lịch. Tôi xin được đặt câu hỏi như sau: Yêu cầu về bảo hiểm có nội dung chi trả điều trị COVID-19 (mức chi trả tối thiểu 10.000$) đối với khách quốc tế khi vào Việt Nam đã được dỡ bỏ chưa hay vẫn còn hiệu lực. Nếu đã được dỡ bỏ, thì được thông báo trong văn bản nào? Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Tổng cục Du lịch có ý kiến trả lời như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 3550/BVHTTDLTCDL ngày 19/9/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ tạm dừng yêu cầu về BHYT hoặc BHDL có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm 10.000 USD và tạm dừng Phương án số 829/PA-BVHTTDL ngày 15/3/2022. 

Tuy nhiên, đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa nhận được văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nội dung trên. Do đó, yêu cầu về bảo hiểm có nội dung chi trả điều trị COVID-19 (mức chi trả tối thiểu 10.000$) đối với khách quốc tế khi vào Việt Nam được quy định tại Phương án số 829/PABVHTTDL ngày 15/3/2022 vẫn còn hiệu lực.

18/01/2023 16:39