Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Học tập quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TƯ Đảng khóa XII

04/01/2017 | 14:04

Ngày 4/1/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Đảng viên học tập quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành (BCH) TƯ Đảng khóa XII dành cho các đảng viên của Khối Di sản Mỹ thuật, Triển lãm và Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí.


Đến dự Hội nghị có TS. Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ và các đảng viên của hai khối: Khối Di sản Mỹ thuật, Triển lãm và Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí.TS. Trần Hồng Hà- Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương trình bày tại Hội nghị

Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc với 2 phần: phần một là truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TƯ Đảng khóa XII và phần hai là các đảng viên viết bài thu hoạch từ những nội dung trọng tâm được truyền đạt tại Hội nghị.

Trực tiếp báo cáo tại Hội nghị, TS. Trần Hồng Hà- Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương đã truyền đạt nội dung Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế ; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.


Toàn cảnh Hội nghị


Kết thúc Hội nghị, TS. Trần Hồng Hà đề nghị các đảng viên tiếp tục tự nghiên cứu, rèn luyện và học tập, nhận thức rõ công việc, nhiệm vụ của cơ quan mình và trách nhiệm của mỗi bản thân đảng viên trong việc rèn luyện đạo đức và thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ chuyên môn…

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng ủy Bộ VHTTDL, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể đảng viên. Đảng ủy Bộ VHTTDL yêu cầu các đồng chí đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả cao nhất, góp sức cùng toàn đảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị TƯ lần thứ 4 khoá XII.

Minh Khoa
Ảnh: Minh Khánh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×