Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Góp ý xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Thông tin và Tư liệu - Thống kê thư viện theo chuẩn quốc tế

30/03/2019 | 08:57

Chiều ngày 29/3, tại Hà Nội, Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề góp ý xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: "Thông tin và tư liệu - Thống kê thư viện theo chuẩn quốc tế".

Góp ý xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Thông tin và Tư liệu - Thống kê thư viện theo chuẩn quốc tế - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đông đủ các đại diện của Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Quân đội, Thư viện Công an nhân dân, Thư viện các thư viện tỉnh/thành, thư viện, trung tâm thông tin - thư viện các trường đại học, các thành viên Tiểu ban Kỹ thuật chuyên ngành, các nhà khoa học và các chuyên gia trong ngành thư viện.

Thực hiện Quyết định số 5428/QĐ- BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 29 tháng 12 năm 2017, phê duyệt nội dung và kinh phí các Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2018-2019, trong đó có tiêu chuẩn quốc gia "Thông tin và tư liệu - Thống kê thư viện theo chuẩn quốc tế", sau một thời gian chuẩn bị, Tiểu ban Kỹ thuật chuyên ngành đã biên soạn Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia. Dự thảo Tiêu chuẩn đã được gửi đi áp dụng thử tại các thư viện và Trung tâm thông tin-thư viện mang tính đại diện cho vùng miền, cho từng loại hình thư viện.

Sau thời gian áp dụng thử, Tiểu ban kĩ thuật chuyên ngành tiếp thu các ý kiến góp ý của các đơn vị từ thực tế để hoàn thiện Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam lần 2, trước khi gửi Dự thảo và Thuyết minh Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam để lấy ý kiến nhận xét, đồng thời, đăng công khai lên Cổng thông tin điện tử của Bộ VHTTDL theo qui định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Sau thời gian trưng cầu ý kiến, áp dụng thử tại các thư viện để tiếp tục hoàn thiện Tiêu chuẩn, Vụ Thư viện tổ chức Hội nghị chuyên đề lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các thư viện, trung tâm thông tin-thư viện và cơ sở đào tạo ngành thông tin-thư viện cho Dự thảo Tiêu chuẩn tại 2 khu vực Nam và Bắc.

Góp ý xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Thông tin và Tư liệu - Thống kê thư viện theo chuẩn quốc tế - Ảnh 2.

Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện nêu rõ mục đích của Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia là nhằm tăng cường chuẩn hóa trong hoạt động thư viện, tạo nên thống nhất trong cách hiểu, cách thu thập, phân tích và báo cáo thống kê thư viện ở Việt Nam theo chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy hội nhập với cộng đồng thư viện trên thế giới. Đồng thời bà cũng nêu những vấn đề cần tập trung trao đổi.

Góp ý xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Thông tin và Tư liệu - Thống kê thư viện theo chuẩn quốc tế - Ảnh 3.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận tích cực của các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực thư viện, thông tin, tiêu chuẩn. Các đại biểu đều thống nhất và khẳng định sự cần thiết phải ban hành tiêu chuẩn quốc gia: "Thông tin và tư liệu - Thống kê thư viện theo chuẩn quốc tế".

Trước đó, Hội nghị cũng đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu khu vực miền Nam.

Lan Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×