Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

25/10/2017 | 15:25

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017 vừa được đăng tải trên Cổng TTĐT Bộ VHTTDL (bvhttdl.gov.vn) nhằm lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.

Theo đó, Dự thảo Nghị định được xây dựng trên quan điểm, nguyên tắc: Bám sát quan điểm, nguyên tắc trong quá trình xây dựng Luật Du lịch để soạn thảo quy định chi tiết các nội dung được Luật giao; Quy định chi tiết những vấn đề mà Luật Du lịch giao cho Chính phủ phải bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Du lịch và các luật khác có liên quan, đồng thời kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành về du lịch không trái với quy định của Luật du lịch và còn phù hợp với hoạt động du lịch trên thực tế.

Dự thảo Nghị định được kết cấu thành 7 chương, 33 điều, quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về các nội dung sau: Điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch; Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch chủ đạo đối với từng vùng và trong phạm vi toàn quốc theo từng giai đoạn; Biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch đối với những sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch; Điều kiện công nhận điểm du lịch; Điều kiện công nhận khu du lịch; Mô hình quản lý khu du lịch quốc gia; Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành; Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch; Điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch của cơ sở lưu trú du lịch; Nguồn hình thành Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Đây là những nội dung mà quy định hướng dẫn chi tiết cần được xây dựng, ban hành cùng thời điểm Luật Du lịch có hiệu lực, đảm bảo quy định của Luật được thực hiện và áp dụng có hiệu quả trong cuộc sống.

Cụ thể, Chương 1 gồm 2 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Chương II. Điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch, gồm 4 điều quy định đối tượng điều tra theo 02 nhóm tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa, quy định nội dung cơ bản hoạt động điều tra, quy định trách nhiệm điều tra, đánh giá, phân loại, công bố tài nguyên du lịch và quy định kinh phí điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch. Chương III. Phát triển sản phẩm du lịch gồm 4 điều, quy định về sản phẩm du lịch chủ đạo, sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch và của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương IV quy định chi tiết các điều kiện công nhận điểm du lịch, khu du lịch và khu du lịch quốc gia và mô hình quản lý khu du lịch quốc gia. Chương V quy định chi tiết về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành và việc quản lý, sử dụng tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành. Chương này cũng quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại biển hiệu cho phương tiện vận tải khách du lịch và các loại hình cơ sở lưu trú du lịch, điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch đối với từng loại hình cơ sở lưu trú du lịch và trách nhiệm kiểm tra, giám sát điều kiện tối thiểu kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

Chương VI về Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch quy định cụ thể định mức đối với từng loại nguồn hình thành quỹ. Chương VII quy định về hiệu lực thi hành của Nghị định, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành Nghị định./.

Toàn văn Dự thảo Nghị định

 Thảo Linh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×