Phát ngôn của Bộ

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Giới thiệu người phát ngôn

06/08/2009 | 11:46

Giới thiệu người phát ngôn

Người phát ngôn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Họ và tên: TÔ VĂN ĐỘNG
Chức vụ hiện nay: - Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ VHTTDL
- Bí thư, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điện thoại: (84-4).3.9439443

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×