Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Giao ban các tổ chức Đảng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí

01/07/2020 | 08:49

Chiều 30/6, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Giao ban các tổ chức Đảng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí (Khối NC, XB, BC) thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Giao ban các tổ chức Đảng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí - Ảnh 1.

Đồng chí Phùng Minh Cường và Đồng chí Kiều Thúy Nga chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị Giao ban, đồng chí Kiều Thúy Nga - Bí thư Đảng ủy Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trưởng Khối NC, XB, BC đã trình bày bản Dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Theo đó, đồng chí Kiếu Thúy Nga cho biết: "Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh toàn Đảng bộ Bộ VHTTDL nói chung cũng như các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Khối NC, XB, BC nói riêng chịu ảnh hưởng nhất định từ đại dịch Covid -19. Tuy nhiên, đối với công tác triển khai các nhiệm vụ chính trị, Khối NC, XB, BC đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều chỉ tiêu kế hoạch, công tác chuyên môn. Đặc biệt là những chỉ tiêu công tác liên quan đến kế hoạch, những hoạt động, sự kiện chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước như kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là sự nỗ lực lớn từ các tổ chức cơ sở Đảng thuộc khối", đồng chí Nga khẳng định.

"Một thành công lớn nữa của khối, đó là các tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, Chi bộ các cấp theo đúng quy định, đảm bảo về nội dung, thời gian, chương trình đã đề ra.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ, ngay từ đầu năm các cấp ủy Đảng đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo đơn vị ban hành Nghị quyết giữa Đảng và Chính quyền thống nhất chủ trương về một số nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng để tổ chức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Đảng viên trong Khối luôn gương mẫu thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động của đơn vị. Thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh" tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, tư tưởng đảng viên quần chúng trong Khối ổn định, yên tâm công tác, tích cực đóng góp vào hoàn thành kế hoạch trong 6 tháng đầu năm.

Về cơ bản, tư tưởng công chức, viên chức, người lao động, đảng viên trong Khối NC, XB, BC ổn định, không có những biểu hiện phát sinh tư tưởng làm ảnh hưởng đến tình hình nội bộ. Luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, góp phần tích cực vào quá trình triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Các cấp Đảng trong Khối đã nghiêm túc triển khai việc học tập, nghiên cứu quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chủ động tích cực thực hiện cuộc vận động và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đồng chí Kiếu Thúy Nga báo cáo.

Giao ban các tổ chức Đảng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí - Ảnh 2.

Đồng chí Kiều Thúy Nga báo cáo tại Hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Kiếu Thúy Nga cũng chỉ ra những hạn chế ở một số chi bộ, nội dung, chất lượng sinh hoạt còn chưa phong phú, vẫn còn đảng viên chưa mạnh dạn nêu ý kiến đóng góp với chi bộ, đồng chí, đồng nghiệp, tinh thần đấu tranh chưa cao. Một số đồng chí đảng viên thuộc các bộ phận trực tiếp tham gia lao động – sản xuất trong các nhà xuất bản chưa có điều kiện tham gia công tác đảng một cách toàn diện; vẫn còn chi bộ lúng túng trong việc triển khai thực hiện, đưa các Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn.

Phát huy những kết quả đạt và khắc phục những khó khăn, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, Khối NC, XB, BC đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 cụ thể: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho đảng viên nghiên cứu, học tập Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp bộ Đảng, cũng như đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời nắm bắt tình hình và hoạt động chung của đơn vị, thông tin nhanh tin tức thời sự trong nước và nước ngoài, tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, nhằm nâng cao nhận thức nhận thức đúng đắn những quan điểm chỉ đạo của Đảng.

Chủ động phối hợp cùng với Lãnh đạo đơn vị cụ thể hóa Nghị quyết của các cấp bộ Đảng, kế hoạch của đơn vị vào thực tiễn hoạt động chuyên môn, trên cơ sở đó động viên đảng viên và quần chúng cùng cộng đồng trách nhiệm, vượt qua thách thức, tập trung nguồn lực, trí tuệ của cả tập thể để cùng thực hiện có hiệu quả và chất lượng chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của các đơn vị, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng trong công tác chuyên môn.

Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trong Khối tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và đổi mới giáo dục chính trị tư tưởng trong viên chức và đảng viên. Nắm bắt diễn biến tư tưởng của công chức, viên chức, đảng viên để có biện pháp giáo dục, động viên kịp thời.

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng trong các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Khối. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp làm cho các đảng viên, công chức, viên chức luôn vững về lập trường chính trị, thấm nhuần chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị.

Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh " với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về " tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa " trong nội bộ " Hoàn thành công tác đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm theo quy định đảm bảo chất lượng , nộp báo cáo đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết 01 - NQ / ĐUK ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Đảng ủy Khối về "Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương". Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên trẻ, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng....

Khối NC, XB, BC gồm 10 cơ sở Đảng bộ, Chi bộ, với 247 đảng viên chính thức, gồm: Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Văn hóa, NXB Thế giới, NXB Thể thao và Du lịch, NXB Văn hóa dân tộc, NXB Văn học, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trường bồi dưỡng Cán bộ QLVHTTDL, và Viện Nghiên cứu Văn hóa, Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ sở Đảng bộ, Chi bộ Khối NC, XB, BC hoàn toàn thống nhất với Dự thảo Báo cáo. Đóng góp vào Dự thảo Báo cáo, các đại biểu đề nghị Đảng ủy Bộ VHTTDL tiếp tục tăng cường tổ chức các Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các cấp ủy viên cơ sở, ủy ban kiểm tra Đảng với nội dung sát thực tế hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở…

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị Đảng ủy Bộ có Nghị quyết và phối hợp với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo các cấp để có các cơ chế chính sách và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp làm công tác xuất bản như: tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tham gia các đề tài, đề án theo chức năng, nhiệm vụ để giải quyết công ăn việc làm, tạo sự ổn định cho doanh nghiệp; về sắp xếp, cơ cấu lại các doanh nghiệp cho phù hợp…

Giao ban các tổ chức Đảng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí - Ảnh 4.

Đồng chí Phùng Minh Cường phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL biểu dương các tổ chức cơ sở đảng thuộc Khối NC, XB, BC đã khắc phục những khó khăn trong 6 tháng đầu năm 2020 để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các Đoàn thể quần chúng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đồng chí Phùng Minh Cường đề nghị trong thời gian tới, Khối NC, XB, BC cần tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL; Báo Tổ quốc, Báo Văn hóa chủ động có các bài viết đấu tranh, phản bác với những thông tin, luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc về Đại hội đảng bộ các cấp, để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân nhận rõ các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và phần tử xấu…

Ngoài ra, tiếp tục rà soát hoàn chỉnh, xây dựng các văn bản, quy chế, xây dựng chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa, kế hoạch của năm tới. Đặc biệt quy chế sự phân công, quy chế phối hợp, quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy và tập thể lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị, phân công cho cấp ủy…

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phùng Minh Cường cho biết, trong tháng 7, Đảng ủy Bộ sẽ mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và đề nghị các cơ sở Đảng bộ, Chi bộ Khối NC, XB, BC gửi danh quần chúng ưu tú của đơn vị mình tham gia lớp bồi dưỡng.

Giao ban các tổ chức Đảng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí - Ảnh 5.

Quang cảnh Hội nghị Giao ban.Lan Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×